Blundar och hoppas

11 maj 2019 06:00

Det var bara de borgerliga partiernas förslag som presenterades på gårdagens presskonferens efter budgetberedningen. Oppositionen avvaktar. De rödgrönrosa har ambitionen att presentera egna gemensamma förslag, berättade Meit Fohlin (S). Hur de splittrade Sverigedemokraterna kommer att agera var det ingen av de närvarande som sade något om.

De borgerliga förslagen och avvägningarna presenterades med självförtroende. Men de fyra borgerliga partierna har inte majoritet i fullmäktige. Jag ställde frågan om de kunde vara säkra på att få igenom sin politik. Kortast möjliga sammanfattning av Eva Nypelius (C) svar är: Nej.

Och det tycks som om de borgerliga också framhärdar i att inte i förväg förvissa sig om att man kommer att vinna voteringarna. För då kan man ju exempelvis behöva tala med SD.

Eva Nypelius sade visserligen att hon tycker att det finns en stor samsyn om synen på regionens ekonomiska villkor och de krav detta ställer på politiken. Men det framgick också mycket tydligt att de rödgrönrosa anser att de borgerliga borde satsa mer på verksamheten och bekymra sig mindre om ekonomin.

När det kommer till konkreta effektiviseringar och andra besparingar så är det nog inte så mycket bevänt med den där samsynen. Den är absolut inget att förlita sig på.

Men den borgerliga regionledningen tänker blunda och hoppas på det bästa i voteringarna. Det finns kanske mer fog för hoppet nu än tidigare, sedan SD:s fullmäktigegrupp splittrats på grund av inre turbulens. Men det borde ligga i deras intresse att göra mycket, mycket mer för att om möjligt undvika obehagliga överraskningar. Det vore att ta ansvar. Annars kan det bli riktigt jobbigt när budgetbesluten för 2020 ska fattas.

Vem vet, det går kanske bra. Men om de borgerliga partierna mislyckas med att få igenom väsentliga delar av sin politik, så att de delvis lämnar över kontrollen till oppositionen – så att de delvis TAPPAR kontrollen – då duger det inte att skylla på någon annan. Då duger det inte att skälla på oppositionen för att den inte tar ansvar. Den som blundar och hoppas får också skulden om man missar målet.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder