Det är kvinnorna som har räddat oss

14 juni 2019 05:00

Om jag hade vetat att du var riksdagsledamot hade jag talat med dig, sa lord Annan till mig när den statliga utredning jag satt i besökte London. Så kunde det låta där och här när både lorder och de mindre adliga männen var i farten i politiken på 70-talet.

Men det fanns också många män som hade börjat inse att det fanns vissa saker som kanske inte var så himla smart att säga till kvinnor, även om de inte riktigt förstod varför alla gånger. Kvinnor har fungerat som kliande skavsår i politiken under många årtionden.

Fast det går förstås inte att jämföra med den rädsla som fanns för vad kvinnor i sin oförmåga att tänka klart skulle kunna ställa till med om de fick rösträtt.

Det ansågs vara i kvinnans eget intresse att hon inte ”utsattes för det offentliga livets mödor och stormar”. Då skulle hon tvingas ”göra våld på sig själv för att spela en roll” som hindrade henne från att leva ett normalt liv.

Kvinnor förmodades också rösta precis som sina män eftersom kvinnor saknade förmåga till eget logiskt tänkande. Utöver det ansågs kvinnor stå under prästernas inflytande.

Detta skulle medföra att kvinnor enbart skulle förstärka de konservativa och reaktionära intressena om de fick rösträtt.

Men rösträttsmotståndarnas spådomar visade sig vara helt upp åt väggarna.

Det är kvinnorna som räddat oss från de värsta konservativa och reaktionära krafterna. Kvinnor röstar nämligen inte som män och inte heller har präster, av det mera omoderna slaget, haft något speciellt inflytande över kvinnor.

Män röstar på SD, det gör inte kvinnor. SD har ett dubbelt så stort stöd bland män än bland kvinnor.

Om bara män hade haft rösträtt så skulle SD vara Sveriges största parti.

Allra sämst ligger SD till bland unga kvinnor.

De flesta kvinnor vet nämligen vad som krävs om man vill leva ett självständigt och fritt liv. Då håller det inte, att som SD gör, lägga förslag om att skrota pappamånaderna, motsätta sig alla former av kvoteringar, ifrågasätta aborträtten, återinföra vårdnadsbidraget och bygga hela sin politik på att ”kärnfamiljen är den samlevnadsform med bäst förutsättningar att ge barn en stabil och trygg uppväxt.”

Många kvinnor vet inpå bara skinnet vad som händer när kärnfamiljen inte är så mycket till kärna längre. Då kan man inte riskera att stå där illa rustad för att ett liv på egen hand med ansvar för sin försörjning och sin pension.

Om dagens mera moderna präster hade haft något inflytande över mig hade det legat nära till hands att jag utropat, tack gode gud för den kvinnliga rösträtten.

Krönika

Så jobbar vi med nyheter
Barbro Engman