Eftersläckning

11 februari 2019 06:00

Det är allvarlig brottslighet vid Solklintskolan i Slite som GA skrev om i lördagstidningen. Det gäller både den anlagda branden på en av skolans toaletter och hoten mot de elever som efteråt berättade om vad som hände och vem som orsakade det.

Med respekt för att det är mycket vi inte vet om detaljerna kring vad som hänt och varför, så är det ändå en sak jag vill påpeka i sammanhanget. Det är alltför ofta som man på andra skolor, i ansträngningarna att se till elevernas bästa i en svår situation, glömmer bort vilka som är förövare och vilka som är offer för brottslighet, som våld, hot eller mobbning. Det finns alltför många exempel på hur offren tvingats lämna skolor där de elever som utfört gärningarna har kunnat gå kvar.

Vad lär sig de utsatta av detta – ja, och även resten av skolans elever? Ingenting bra.

Omsorgen om skolan och om de andra eleverna, speciellt de som visat moralisk resning efter branden, måste vara första prioritet. Vilket ger förutsättningarna för omsorgen om förövarna.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder