En blandning av svar och svar på svar

19 oktober 2019 05:00

I dag blev det en blandad ledare med svar. Vi börjar med LOV-debatten.

LOV debatten

Leiph Berggren (L) hade den 15 oktober under vinjetten L-debatt/replik på Gotlänningens ledarsida ett svar på min ledare från den 8 oktober. Debatten gäller Lagen om valfrihetssystems, LOV:s, vara eller icke vara. Berggrens inlägg kan sammanfattas med följande citat: ”Det är alltså en onödig kostnad att se till att medborgarna verkligen får de välfärdstjänster som de har rätt att förvänta sig.” Jag tror att Berggren missuppfattat mig. Jag utgick i min ledare ifrån regionens ekonomi och den utredning som socialnämnden initierat angående LOV. Ska regionen genomföra besparingar på över 200 miljoner kronor under en treårsperiod kan man inte prioritera valfrihet om den fördyrar verksamheten. Jag är helt övertygad om att en organisation som ska hålla koll på åtta olika privata bolag med olika administrationer är dyrare än en organisation som ”bara” behöver ha koll på sina egna offentliga verksamheter. Dessutom är det stor skillnad på möjligheten för allmänhet och journalister att få tillgång till information från offentliga verksamheter jämfört med privata. Offentlighetsprincipen gäller inte privata företag, vilket gör oberoende granskning väldigt svår. Meddelarfriheten gäller inte privata företag som därför kan sparka medarbetare som lämnar ut uppgifter då de brutit sin lojalitetsplikt, medan lagen ger offentliganställda rätt att lämna ut uppgifter utan att de riskerar sin anställning. Det finns med andra ord större möjligheter att dölja eventuella missförhållanden i privata företag och det är med andra ord också svårare och därmed dyrare, att få fram allt material man behöver för att göra de kontroller som behövs. Här har Berggren valt att prioritera valfriheten, vilket han har full rätt att göra, även om den innebär att verksamheten blir dyrare.

Erik Fransson

 

Region Gotland har reagerat på en av krönikorna som publicerats här på Gotlands Folkblad. Det gäller Ingrid Thunegard som den 11 oktober skrev om sin upplevelse av Trill int ikull vilket rörelsesamordnare Ellinor Björkman nu svarar på.

Debatt

I samband med den nationella kampanjen Balansera Mera genomförde socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen för sjunde året i rad Trill int ikull på Gotland.

Kampanjen lyfter frågan kring fallolyckor och vad man kan göra för att undvika dem. Varje år hamnar drygt 300 gotlänningar, främst äldre, på lasarettet efter en fallolycka.
Under årets kampanj erbjöd vi besök på tre av öns utegym med fysioterapeuter på plats, balans- och styrkeövningar på öppna mötesplatser för seniorer och kurser i fallteknik tillsammans med Visby Judo.
Vi lanserade även filmer med rörelseövningar. De finns på gotland.se/rorelsefilmer. Den som vill kan använda filmerna hemma eller tillsammans i grupp.  Filmerna är ett komplement till annan verksamhet som bedrivs i hälsofrämjande enhetens regi.

När vi la ut en av filmerna på Facebook fick vi många glada tillrop och över 7500 visningar. Det visar att ämnet är angeläget och att vi kan ta hjälp även av digitala kanaler för att nå ut med vårt hälsofrämjande arbete. 
Region Gotland jobbar året runt med hälsofrämjande insatser för 65 +. Det gör vi över hela ön. Under hösten har vi exempelvis samtalsträffar om existentiell hälsa i Hablingbo.

Vi hoppas att du besöker oss och våra verksamheter fler gånger Ingrid Thunegard!

Ellinor Björkman, rörelsesamordnare, hälsofrämjande enheten, Region Gotland

Med dem svaren önskar redaktionen er läsare en trevlig fortsättning på helgen.

Så jobbar vi med nyheter