EU fungerar: Gotlands resegaranti blev bättre

23 maj 2019 05:00

Minns ni hur det var för inte så länge sedan? I november 2014 skrev jag om jag kollektivtrafiken på Gotland: ”Att resenärernas behov inte tillmäts något värde går också att utläsa ur beskrivningen av den så kallade Resegarantin. Beloppet är ett hån mot alla utanför Visby – 200 kronor för taxiresa räcker knappt till framkörningen.”

Så är det inte längre, bland annat har ersättningsbeloppet höjts till nästan 1 200 kronor. Orsaken är att det sedan 2015 finns en svensk lag som rejält stärker busspassagerarna ställning, och den lagen är en konsekvens av ett EU-direktiv (181/2011). Tack EU för stärkt konsumentskydd.

Mycket av EU-parlamentarikernas arbete handlar just om konsumentskydd. Alla konsumenter ska ha ett gott skydd, oavsett viket land man handlar från. Jasenko Selimovic (L) har arbetat mycket med dessa inre-marknadsfrågor. Han har till och med arbetat så mycket att han fick utmärkelsen "den mest aktiva svenska parlamentarikern". Tyvärr slutar han nu.

EU är världens största inre marknad, och de regler som gäller inom EU blir ofta världsnorm.

Som elektronikkonstruktör blev jag i slutet av 1990-talet varse om denna kraft. Ett EU-direktiv, RoHS som förbjöd vissa tungmetaller i elektronik, vände en hel världsmarknad. När EU krävde RoHS-komponenter så blev det olönsamt att tillverka den gamla, giftiga, typen. Den kinesiska komponentmarknaden blev i ett slag mer miljövänlig. USA knorrade, men följde efter. Det hjälpte inte bara rika konsumenter inom EU, utan även svagare konsumenter i hela världen.

Ett av de förslag som Jasenko arbetat med ska stärka konsumentskyddet vid e-handel, och stävja missledande marknadsföring där "samma" produkt får olika kvalitet beroende på i vilket land de säljs. Det är väl känt att globala leverantörer gärna fyller samma förpackning med olika innehåll på olika marknader.

Östra Centraleuropa får en förpackning som borde innehålla högkvalitativa produkter, men får andrasortering. Om EU kan stävja detta inom sig, så borde det kunna ge resultat även utanför EU.

Men det är så inte lätt. Som han skriver: ”Det finns konsumentpreferenser som bör respekteras, Coca-cola är exempelvis gjort på olika sorters socker i olika länder, och konsumenter vill ofta behålla sin egen variant. Ni kanske förstår hur svårt det är att komma överens om detta i ett parlament med 28 länder”.

Men de lyckades. EU fungerar.

EU är världens största inre marknad därför att vi är världens rikaste region. På samma sätt som "vanliga rika" går i förväg och köper ny och modern teknik, så går den inre marknaden före och sätter normen för kvalitet och konsumentskydd. Det svenska konsumentskyddet har blivit bättre genom samarbetet i EU, och det gav oss en vettig resegaranti. Tur att det finns flitiga liberaler som vill satsa på samarbete och hållbar utveckling. Stöd dem med din röst.

LIBERAL DEBATT

Så jobbar vi med nyheter
Leiph Berggren (L)