First impressions last

15 maj 2019 05:00

Johan Malmros (C) har reagerat på den ledare som var publicerad i går och skickat följande svar.

I tisdagens Gotlands Folkblad blev jag tillrättavisad av Erik Fransson. Han tycker att jag och Rolf Öström i våra fullmäktigeanföranden om strategin för att förebygga och motarbeta mäns våld mot kvinnor har fel inställning i frågan. Han vill göra gällande att vi inte anser att det inte är en fråga för män. Erik skriver bland annat. ”Men hallå. Om någon fråga är en fråga för män så är det väl mäns våld mot kvinnor.”

Jag vet att Erik Fransson till och från har problem med att hålla sig till sanningen, men här slår han nog något slags nytt personbästa. Jag hoppas verkligen att han sov under större delen av mitt anförande, då alternativet inte är smickrande.

Ungefär halva min talartid ägnades åt det självklara faktum att mäns våld mot kvinnor är en fråga för män. Jag pratade om varför och hur män behöver kliva fram och ta ansvar i denna fråga. Jag pratade om mina egna erfarenheter, och hur jag i vissa fall, precis som de flesta andra män, inte har satt ner foten när jag hamnat i sammanhang där sexism och dåligt beteende gentemot kvinnor varit accepterat.

Det är helt enkelt så att om vi nånsin ska kunna sätta stopp för mäns våld mot kvinnor, så krävs det att alla män tydligt visar vägen. Det var min ambition att göra just det på måndagens fullmäktige. Jag hoppas att mitt budskap gick fram till andra än Erik Fransson.

Johan Malmros (C)

Johan Malmros undrar om jag sov under fullmäktige eller ljuger hej vilt när jag i min ledare reflekterade över den inställning jag upplevde att han och Rolf Öström visade prov på under måndagens fullmäktige. Det är under den punkten på dagordningen som behandlade "Strategin för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor", som diskussionen gäller. Rolf Öström började sitt anförande på följande sätt: ”Ordförande, ledamöter och åhörare. Kanske otippat att en man går upp i det här ärendet, men nu är jag här.” Johan Malmros började på ett liknande sätt: ”Nu är jag tredje mannen som är uppe i ämnet och det känns lite ojämställt.” (Detta kan höras på P4 Gotlands fullmäktigesändning som finns att tillgå på deras hemsida) Jag uppfattade även att just de bägge politikernas inledningar var mer impulsiva än genomtänkta, till skillnad från resterande anförande. Något som visar hur svårt vi har att lämna de patriarkala strukturerna vi marinerats med under hela våra liv.

Så nej Johan Malmros, jag varken sov eller hittade på. Den inledning som både du och Öström hade på era anföranden skickade signaler som jag inte uppskattar. Att frågan om mäns våld mot kvinnor inte är en fråga för män. Ett uttryck på engelska som passar just den här diskussionen är ”first impressions last”, vilket betyder ungefär ”första intrycket består”. Det var just de första intrycken av era anföranden som angav tonen. Malmros har sen rätt att hans anförande i sin helhet innehöll en hel del kritik mot både hans eget historiska beteende och andra mäns beteenden, men han lyckades inte förändra det intryck han gjorde med den där första meningen.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson

Ämnen du kan följa