Full fart framåt för (S) i fullmäktige

23 februari 2019 05:00

På måndag är det fullmäktige igen. Vi socialdemokrater har framgångsrikt och i samverkan styrt Gotland i åtta år. Vi har fortfarande idéer för utveckling av Gotland. På måndag kommer vi gå ut hårt och lägger sju motioner. Vi lägger bland annat en motion som syftar till ökad takt i bostadsbyggandet. Vi har gett vårt kommunala bostadsbolag ett beting där de under innevarande mandatperiod skulle bygga 400 bostäder i Visby och på landsbygden. Nu när vi närmar oss slutet på direktivstiden ser vi att Gotlandshem inte kommer att klara det. En del i det misslyckandet ligger på oss i Region Gotland. Under min hyfsat korta tid som Regionstyrelsens ordförande hann jag se hur vi behöver jobba närmare varandra. I min motion på området vill jag att vi, när vi antar ägardirektivet där vi preciserar Region Gotlands förväntningar Gotlandshem, också antar en plan för marktilldelning. Region Gotland och Gotlandshem behöver planera tillsammans och ha gemensam inriktning på mark som behövs under perioden. När det kommer till byggprocesser är en mandatperiod kort tid. Idag är relationen sådan att Gotlandshem inkommer med förfrågan avseende viss mark. Varje gång ska den förfrågan behandlas, vägas gentemot andra projekt och alternativa intäkter för Region Gotland. Politiskt skiljer det sig här. Alliansstyret vill ofta prioritera att sälja marken dyrt och i konkurrens snarare än att direktförsälja. Nu har vi röd-gröna haft majoritet och kunnat styra hyfsat för att säkerställa mark till allmännyttiga hyresrätter men framåt ser det mer osäkert ut. Alla är dock överens om behovet av fler bostäder och genom en tydlig planering tillsammans med Gotlandshem hoppas jag att politiken och bolaget tydligt kan gå åt samma håll gentemot samma mål. Gotlandshem måste ges förutsättningar från Region Gotland att nå målen i uppsatta direktiv.

Två interpellationer handlar om Hälso- och sjukvård. Lennart Petersson (S) som suttit och sitter i nämnden frågar Eva Nypelius (C) om vilka effekter och resultat vi kan förvänta oss nu när man efter avskedandet av Maria Dalemar aviserar “nystart”? Vad innebär det? Lennart frågar också vad avskedandet kostar och om kostnaden kommer att belasta en redan ansträngd hälso- och sjukvårdsekonomi. Filip Reinhag (S) och gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ställer i interpellation till ordförande Mats-Ola Rödén (L) om varför han inte prioriterat närvaro vid intervjuer av kandidater till posten som ny direktör. Det är för mig helt häpnadsväckande! Man sparkar en direktör, pratar om nystart och nya tag och sen skiter man i att vara med i rekrytering. Det är många och viktiga frågor som ska ställas av just politiken i en rekrytering av detta slag. Tänker vi. Inte Mats-Ola Rödén! Det är nystart det...

Krönika

Så jobbar vi med nyheter
Meit Fohlin (S) Oppositionsråd

Ämnen du kan följa