Gotland har ett nytt ledarskap

6 september 2018 05:00

Från borgerligt håll har det tjatats om att regionen behöver ”ett nytt ledarskap”. Hur det skulle kunna bli ett nytt ledarskap med Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) med flera har jag svårt att se. De ledde regionen 2006 till 2010, men trots att det blåste borgerliga vindar nationellt och Fredrik Reinfeldt fick förtroendet att leda landet ytterligare fyra år blev Nypelius och Thomsson bortröstade här på Gotland. Är det samma ledarskap som ska tillbaka kan det väl knappast kalls för nytt.

Ett nytt ledarskap har däremot den sittande rödgröna majoriteten, trots åtta år i majoritet. Både Meit Fohlin (S) och Filip Reinhag (S) är nya och fräscha på jobbet och har tagit med sig ett modernt ledarskap in i regionens verksamheter. De har tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet gjort ett hästjobb med regionens ekonomi.

De har lyckats vända ett underskott till ett stort överskott samtidigt som de lyckats behålla en hög kvalitet på regionens service. Med sitt moderna ledarskap har de lyckats få med sig personal och chefer, till att göra underverk i sina organisationer. Sjukvården är bland de bästa och vårdköerna bland de kortaste nationellt sett för att ge ett exempel.

Jag är tveksam till att de betydligt tuffare besparingskrav som de borgerliga partierna krävt hade gått att genomföra utan att kvaliteten gått ner betydligt. Och hur hade personalgrupperna tagit emot besparingsbeskeden och Lars Thomsson påståenden om att de nog är för många.

Nu vill de rödgröna få fortsätta med sitt nya ledarskap. De vill fortsätta utveckla regionens verksamheter. De vill bygga fler trygghetsboenden till våra äldre. De vill fortsätta bygga bort bostadsbristen genom att utveckla nya bostadsområden i Visby och nya bostäder i våra tätorter.

Den rödgröna majoriteten vill också fortsätta att trygga vår tillgång till vatten. Avsaltningsverket i Kvarnåkershamn kommer att säkra vattentillgången på södra Gotland. Det medför att regionen slipper pumpa vatten från norra Gotland, vilket tärt på grundvattentäkter så väl som ytvattentäkten i Tingstäde.

För att få tillgång till ytterligare vattentäkter pågår ett samarbete med både Nordkalk och Cementa, vilka bägge har stora sötvattendepåer. Det mest intressanta vattenprojektet som nu drivs är försöken med olika testbäddar på södra Gotland. Projektet är även intressant internationellt sett, då de kan skapa möjligheter till att exporteras till platser där vattentillgången är ett ännu större problem.

Hela Gotland ska leva är också något som den nya ledningen tagit fasta på. Landsbygdsutveckling 2.0, där samarbeten sker med lokala utvecklingsbolag är redan en succé. Den serviceutredning, som från början blev hårt kritiserad av den borgerliga minoriteten utmynnade för bara en vecka sedan till en strategi för serviceutbudet på Gotland. En strategi som även de borgerliga partierna ställer sig bakom.

Nu ligger valet i era händer. Ska den gamla ledningen som sparkades ut 2010 tas till nåder, eller ska den nya, fräscha och moderna rödgröna ledningen få fortsatt förtroende.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson

Ämnen du kan följa