"Gotlandstrafiken ska utvecklas ­ – inte försämras"

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) skriver bland annat om Gotlandstrafiken i sin debattartikel på Gotlänningens ledarsida.

15 maj 2019 05:00

I dag onsdag så gör vi företagsbesök i Tofta. På 100 dagar har vi nu träffat över 100 företag för att diskutera deras utmaningar och vad som är viktigast för just dem för att utvecklas, vad de kan bidra med för hållbar tillväxt och hur de tycker Region Gotland ska bidra till ett bättre näringslivsklimat.

Vi får mycket positiv respons på att vi åker ut och träffar dem på plats. Samtalen ger mycket bra inspel om utbildningar, hållbarhet, vikten av trygga och konkurrenskraftiga transporter, hållbarhetsfrågor och upphandlingar för att nämna något.

Vi får både plus och minus om regionen vad gäller främst tillgänglighet, bemötande och rådgivning.

Gotland är det företagsammaste länet, det visar inte minst senaste mätningen från Entreprenörskapsforum. Att vi har många företagare och stor andel kvinnliga företagare är bra och positivt. Just därför har det aldrig varit viktigare än nu att jobba med företagsklimatet, skapa respekt och förståelse för varandras situation, föra en bra dialog och framför allt lyssna och jobba gemensamt för utveckling av Gotland.

Jag ser en fortsatt ökande befolkning och ett livskraftigt näringsliv som nyckeln till framgång.

Vi behöver jobba gemensamt för att sätta Gotland på kartan som en bra plats att bo och leva på. Då behövs bra förutsättningar för näringslivet att utvecklas men också företag som vill etablera sig här. Vi behöver ökat bostadsbyggande för en ökad befolkning och här behöver vi kroka arm.

I dag onsdag lägger vi ut information om utveckling i Roma. Vi hoppas få in många intresseanmälningar för såväl bad som boende i Roma och att entreprenörer ser de möjligheter som paketet ger.

Förra veckan presenterade vi i Alliansen vårt budgetförslag. Medarbetarna är regionens viktigaste resurs för att skapa bra service till oss gotlänningar. Vi satsar därför på att personalkostnadsökningar på totalt 100 miljoner, det motsvarar löneökningar på cirka 2,5 procent plus medel för att jobba med jämställdhet och bristyrken. Vi anslår pengar eftersom antalet barn och elever ökar, det blir fler äldre samt ökade behov inom vården.

Visste du att drygt 87 procent av regionens totala budget går till vård, skola och omsorg? Jag är också glad att vi kan satsa mer på kollektivtrafik, digitalisering samt driftstöd för en gympahall.

Hörde på radion att Trafikverket nu ser på långsamma färjor och enhamnsalternativ igen för att spara miljö och pengar. Den utredningen gjordes inför det avtal vi nu har och jag hoppas att man nu lägger tid och pengar på att utveckla avtalet genom ny teknik inte försämringar i förbindelserna.

LÄS MER: Klimatmål väcker farhågor om långsam färja

Gotlandstrafiken som utgår från Gotlands behov ska bidra till att utveckla det gotländska näringslivet och samhället. Även till och från Gotland ska det vara möjligt med snabba överfarter året runt.

Du kommer väl ihåg att gå och rösta i EU-valet? Nu pågår förtidsröstning och valstugorna är på plats på Östercentrum. Lägg din röst för miljö- och klimatfrågor samt sund och säker mat utan antibiotika. Rösta på Centerpartiet den 26 maj!

Så jobbar vi med nyheter
Eva Nypelius (C) regionstyrelsens ordförande