Hyvlingen kan fortsätta

25 april 2019 05:00

Arbetsgivare har en förmåga att vilja gena så ofta de kan. Speciellt när det gäller frågor där det finns krav på att fackförbund ska ha medbestämmande eller till och med vara en förhandlingspart. Medbestämmandelagen (MBL) ses då som ett hinder istället för den möjlighet som lagens intentioner ger arbetsgivaren. Men värst för arbetsgivarna är nog ändå lagen om anställningsskydd (LAS). Lagen blir aktuell först när det är problem och människor riskerar att bli av med sina jobb och det är ingen rolig sits för arbetsgivare. Ofta söker arbetsgivare då genvägar för att slippa jobbiga situationer, vilket ofta innebär att det mesta blir fel.

Kreativa arbetsgivarrepresentanter har då och då hittat kryphål i lagen för att de jobbiga situationerna för arbetsgivarna ska bli så små och få som möjligt. För några år sedan blev det på modet att arbetsgivare avskedade anställda, trots att det knappt fanns saklig grund ens för uppsägning av personliga skäl. För arbetsgivaren blev det mindre problem. Den anställda fick sluta på dagen och deras arbetsgivarorganisation tog hand om förhandlingarna. I slutändan fanns det risk att det bli lite dyrare. Men då den avskedade hamnade i en extremt allvarlig ekonomisk knipa där de bland annat var helt utan inkomst under mer än tre månader, valde många en snabb överenskommelse med betydligt mindre ersättning än de egentligen kunde få rätt till. Något som gjorde att det blev betydligt billigare för arbetsgivaren som dessutom blev av med en hel del av det jobbiga förhandlandet.

Ett annat sätt för arbetsgivare att gå runt LAS är att hyvla arbetstiden. Det innebär att arbetsgivaren istället för att säga upp anställda, minskar arbetstiden för flera anställda. Exempelvis att en arbetsgivare med fyra anställda istället för att säga upp en, minskar samtligas arbetstid med 25 procent. Samma besparing för arbetsgivaren, men betydligt mindre krångel. Kvar står anställda, ofta kvinnor i låginkomstyrken, med en ännu lägre inkomst än den de hade innan, och utan möjlighet till a-kassa för den minskade arbetstiden i över tre månader.

Den förra rödgröna regeringen insåg problemet och tillsatte en utredning för att hitta lösningar för att få bukt på bland annat hyvlingarna. Utredningen presenterades i januari och gav en hel del bra svar på vad som kan lösa problemet.

Men nu lägger regeringen det fortsatta arbetet på is. Det kommer inte bli någon lösning på hyvlingsproblemet. Orsaken är att de två borgerliga partierna Liberalerna och Centerpartiet, som ingick Januariavtalet, JA, tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, inte är intresserade av att hitta en lösning. De tycker uppenbarligen att det är helt okej för en arbetsgivare att helt utan saklig grund välja och vraka bland sina anställda om vem eller vilka som ska tvingas gå ner i arbetstid och därmed få lägre inkomst. Det kan arbetsgivaren göra när helst han finner orsak till det.

Det enda sätt som detta nu kan förändras är genom regleringar i kollektivavtalen. Något som alltid kostar i form av motprestationer. Vi ser med andra ord hur viktigt det är att lägga sin röst på rätt parti. Trots att vi har en socialdemokratiskt ledd regering är en majoritet av riksdagens ledamöter emot bättre villkor för anställda. Kom ihåg det när du ska lägga din röst nästa gång. Eller varför inte redan nu till EU-valet där anställdas villkor är en av de viktigaste frågorna.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson