LEDARE GOTLÄNNINGEN 2019 kommer med stor sannolikhet blir ett tuffare år än de senaste, vi börjar bli i desperat behov av en politisk ledning som kan hantera de kommande stormarna.

Inför 2019 står världen och väntar, mycket tyder på att vi går mot ett år med tuffare villkor och fler orosmoment. Både på vår hemmamarknad och globalt.

Den svenska bostadsmarknaden stramades åt ytterligare 2018 med nya regler för finansiering och räntebetalning och så här något halvår senare kan vi konstatera att nedgången kom för att stanna.

Mindre finansiering innebär minskad efterfrågan på köp som innebär minskat byggande, samtidigt som det faktiska behovet av fler bostäder kvarstår.

Samtidigt har vi fortsatt uteblivna reformer för en mer marknadsmässig hyresmarknad. Hela ekonomin påverkas negativt samtidigt som samhällsproblemen kvarstår.

Efterfrågan sjunker allt mer i industrin och tillväxten verkar överlag bromsa in i världen, delvis har det att göra med att handeln minskar. USA:s nya ledning startar konflikter med både grannländerna i Nafta och med mer långväga handelspartners som Kina och Europa.

Även på andra marknader ifrågasätts frihandeln och allt fler försöker nu gynna sig själva mer och den friare marknaden mindre.

Det är tuffa besked för Sverige som aldrig kommer kunna hävda sig på en mer sluten marknad utan är beroende av export.

Brexit kommer ske det här året, oavsett om EU och Storbritannien gjort en överenskommelse eller ej.

Om det inte finns något formellt avtal när tidsfristen löper ut riskerar det att bli kaos framför allt i tullen och det kan också bidra till att sänka Sveriges export.

Detta är bara några av alla de oroväckande situationer vi har att vänta under året som kommer och om något är uppenbart så är det att Sverige behöver en stark regering för att lotsa landet genom detta potentiellt stormiga år.

Om sänkt bostadsmarknad och handelshinder utlöser en lågkonjunktur innan vi ens hunnit börja höja räntan igen kommer det krävas andra politiska medel för att motverka fallet. Sådana politiska styrmedel kräver politiskt ledarskap.

Samtidigt inleds 2019 i Sverige utan någon ordinarie regering. Vi är kvar i limbo efter valet och talmannen meddelade den andra januari att förhandlingarna inte gjort några framsteg under jul- och nyårsledigheten.

Nu väntar en ny omröstning den 16 januari. Om inte den går igenom riskerar vi extraval, samma vår som vi även har EU-val.

Såhär första delen av 2019 känns det tråkigt att vara negativ och konstatera att det kommande året för med sig en massa risker.

Men tyvärr är det så världen och marknaden ser ut.

Vi kan inte göra annat än gilla läget, hoppas på konstruktiv dialog, och förbereda oss.

Den viktigaste delen av sådana förberedelser är att få en stark regering på plats som kan klara av att genomföra reformer och prioritera i tuffare tider.

2019 är året då vi måste ta oss i kragen och växa upp.

Politikerna måste komma överens, vallgravarna måste grävas och förråden fyllas. Det duger inte längre att smita undan ansvar.