Ingen tidning i dag?

4 januari 2019 06:00

”Mäd anledning av att tidningsdistributionen inte fungerar. Så publiceras denna text i denna tidning. För att informera, allmännheten.”

Meddelandet ovan är naturligtvis fejk, men det känns ändå bäst att peka ut det uppenbara. På grund av det som inträffat.

Vi som bara har mobiltelefon fick ett felstavat och felaktigt interpunkterat meddelande från SOS Alarm i ett SMS häromnatten. Men många som fortfarande har en så kallad landlina i det markbundna telefonnätet väcktes mitt i natten av en signal. De som hann svara innan det bröts, vid första eller andra försöket, fick meddelandet uppläst för sig av en automatisk dataröst. Den vägen slapp de uppleva felstavningar. Men de har ju andra skäl att inte vara helt nöjda.

Hur förtroendeingivande är det att få ett meddelande via telefonnätet, om vad man ska göra om telefonnätet inte fungerar? Hur förtroendeingivande är det för övrigt att få ett kris-SMS från myndigheterna som börjar med ordet ”Mäd”? Det är ett fel på en så basal nivå att jag nästan tvekar att kalla det för ett stavfel. Om Ä bara inte legat så långt från E på tangentbordet...

Horribel språkanvändning är ju numera en av de viktigaste ledtrådarna som hjälper oss att snabbt identifiera de uppenbaraste bedrägeriförsöken bland all den skräppost man får i mejlkorgen. När man får ett av dessa mejl som misshandlar det svenska språket och som påstås kommer från typ en bank, en detaljhandelskedja eller ett lotteri så kan man snabbt ana sig till att varje fortsatt konversation kommer att leda till att man uppmanas lämna ifrån sig kontonummer och dylikt.

Hur ska man då reagera när man får ett meddelande från SOS Alarm som verkar bygga på lektioner i både språk och logik från dessa bedragare?

När det krisar så är det oerhört viktigt att de myndigheter som ska hantera situationen framstår som vederhäftiga. När de kommunicerar på ett sätt som får det att framstå som att de har absolut noll koll så minskar det förtroendet för dessa organisationer men också förtroendet för den information de förmedlar. Och det kan ju vara väldigt viktigt, exempelvis i samband med en brand eller annan olyckshändelse, att allmänheten hörsammar uppmaningar att hålla sig inomhus med stängda dörrar och fönster. Eller att omedelbart evakuera området. Då vill man ju inte att folk ska tänka:

– Äh, de vet ju inte vad de pysslar med. Det är nog inte så farligt. Vi stannar.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder