Jag röstar S för demokrati och rättvisa

4 september 2018 05:00

På söndag är det val och jag lägger min röst på Gotland för sista gången för att sedan rösta i Stockholm stad. Jag lägger min röst på Socialdemokraterna och för att citera Leif GW Persson, tills jag dör.

Socialdemokratin har det besvärligt i den nationalistiska omvärld som vi lever i. Lyssnade på Jimmie Åkesson (SD) i söndags och det är väldigt mycket prat utan speciellt mycket substans i den konkreta politiken. Men ändå så verkar många köpa munvädret för att det låter bra.

Om det sedan ligger någon sanning eller substans bakom betyder mindre, eftersom Jimmie Åkesson (SD) bekräftar bilden av ett Sverige som gemene man inte känner igen Sverige.

Nestorn Carl Bildt (M) har varit tydlig med att anklaga både politiker och media för att skapa en bild av att Sverige är i kris. Så är det naturligtvis inte, men jag måste tillstå att det i vissa delar av Sverige finns stort socialt utanförskap som leder till att kriminella gäng får utrymme för sin verksamhet och skapa rädsla. Det verkar finnas en tro på att hårdare tag löser samhällsproblemen och nationalistiska krafter vinner gehör på aningslösa populister. Sociala problem löses inte med utvisning och hårdare fängelsestraff.

Jag kommer att rösta på Socialdemokraterna för att de är den politiska kraften som på allvar kan skapa lösningar på svåra samhällsproblem och ingjuta framtidstro.

Jag säger inte att Socialdemokratin är och varit ofelbara. Det finns problem som inte fått den bästa lösningen det medger jag.

Men det har blivit allt svårare att navigera för Socialdemokratiska regeringar. Jag måste dock ge Stefan Löfven en stor eloge och respekt för att ha lotsat Sverige genom den absolut svåraste parlamentariska situation som någon regering i modern tid genomlevt.

Skickligt har regeringen Löfven systematiskt genomdrivit, en i mina ögon, traditionell Socialdemokratisk politik i allt väsentligt. Vissa eftergifter får man göra i en koalition och det är viktigt att partnern känner sig sedd och får igenom sina hjärtefrågor. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har utifrån de befintliga resurserna drivit en ansvarsfull politik under denna mandatperiod men det finns mycket mer att göra för att återskapa de orättvisor som regeringen Reinfeldt skapade.

Men även tidigare socialdemokratiska regeringar har gjort för lite och inte uppmärksammat det som skett med pensionssystemet för de med liten arbetsinkomst, för att nämna en fråga som skapat misstro bland pensionärer, och som kräver en långsiktig lösning.

Om du är demokrat och tror på rättvisa så skall du rösta på Socialdemokraterna söndag.

Så jobbar vi med nyheter
Björn Jansson (S)

Ämnen du kan följa