Kampen för kvinnors rätt och trygghet måste fortsätta

21 november 2015 05:00

Den 25 november uppmärksammas internationella dagen mot våld mot kvinnor. Att den här dagen fortfarande behövs är lika tungt varje år.

Miljontals flickor och kvinnor världen över utsätts för misshandel, våldtäkter, stympning och mord, av ingen annan anledning än just för att de är flickor.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon svarade tidigare i år på S-kvinnors fråga om hur vi ska stoppa våldet mot kvinnor och flickor. Han poängterar att ansvariga måste ställas inför rätta, men också att vi måste förändra de normer och värderingar som tillåter att det händer från första början. Unga människor måste utbildas, både pojkar och flickor.

Jämställdhet har också antagits som ett av FN:s nya globala utvecklingsmål.

Förra året anmäldes 17 000 fall av misshandel i nära relationer i Sverige.

Då bör vi komma ihåg att de allra flesta aldrig anmäler. Tusentals kvinnor och barn lever varje dag med hot och misshandel.

Även män drabbas, men våldet mot kvinnor är både grövre och oftare upprepat. Var fjärde kvinna kommer under en livstid att utsättas för brott i en nära relation. Kvinnojourerna måste säkras!

Det är glädjande att regeringen avsatt mer pengar till landets kvinno- och tjejjourer för att skydda våldsutsatta kvinnors liv. Pengarna måste dock fortfarande sökas varje år.

S-kvinnor har länge kämpat för en långsiktig finansiering för att säkra jourernas verksamhet och självbestämmande, det kravet fortsätter vi driva. Det sociala skyddsnätet måste stärkas.

Nu tas några viktiga steg, som att höja lägstanivån i föräldraförsäkringen, förstärka sjukförsäkringen och höja underhållsstödet.

För en utsatt grupp, inte sällan ensamstående mammor, med stora behov av vård, stöd och skydd måste vikten av starka sociala skyddsnät bli tydligare – deras situation måste lyftas när stöden utformas. Kommunerna måste ta sitt ansvar!

Årets Kvinnobarometer från Unizon rankar hur Sveriges kommuner arbetar mot mäns våld mot kvinnor. Gotlands kommun ligger på plats 17 av de över 200 kommuner som deltagit.

Det är bra men mer behövs. S-kvinnor vill se mycket tydligare krav på kommunerna att presentera en handlingsplan för att identifiera och förebygga våld och säkra stöd och skydd.

Jämställdhet handlar om varje individs rätt till makten över sitt eget liv. Den makten och friheten behöver vi tyvärr fortfarande kämpa för, både på hemmaplan och internationellt.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa