Kommunalval på egen dag

15 april 2019 05:00

Jag skriver ledare, utöver för Gotlands Folkblad i Gotlands Tidningar, till Dala-Demokratens ledarsida. Där den tidningen har sin redaktion, Falun, hölls ett kommunalt omval söndag 7 april. Jag var där då.

Omvalet berodde på att 145 valkuvert i höstas inte kom i tid till rösträkningen. Eftersom ett fåtal röster skiljde för att mandat skulle fördelats annorlunda mellan några partier beslutades om omval.

I valet som hölls 2018 blev det maktskifte, från ett styre med Socialdemokraterna som dominerande parti till ett styre med Moderaterna som största parti. Hur styret blir efter omvalet är i nuläget oklart.

Omval hålls sällan. Gällande kommuner har de senaste 40 åren bara sex omval hållits (Några landsting / regioner har också haft omval). De kommunerna har varit i Hallsberg 1980, Borgholm och Åre 1986, Orsa 2003 och Örebro (en fjärdedel av kommunen) 2011. Och så Falun i år.

I fem av dessa sex omval har valdeltagandet blivit lägre.

Bara i Orsas fall steg valdeltagandet, med fyra procentenheter, till 80 procent. Kommunen var dock liten, cirka 7 000 invånare, och hade relativt lågt valdeltagande i valet 2002.

I Hallsberg minskade valdeltagandet med 15 procentenheter till 76 procent. I omvalen i Borgholm och Åre sjönk deltagandet med 17 procentenheter till 71 respektive med tio procentenheter till 77.

I Örebros fall (en fjärdedel av kommunen) minskade valdeltagandet med 20 procentenheter, till 63,3 procent.

I Falun sjönk valdeltagandet sedan valet 2018 med nästan 26 procentenheter, till 61,0 procent.

Det är största minskningen i ett kommunalt omval på 40 år och till lägsta nivån på valdeltagande.

Till Faluns försvar kan anföras att det kan vara svårt numera att få högt valdeltagande när ett val inte är på ordinarie valdagen, då även riksdagsval och andra kommunal- samt regionval hålls.

Vad gäller omvalet kom det att bli en ganska bra och omfattande valrörelse. Visserligen fick valkampanjerna inte så stor draghjälp. Som av höjd stämning med bland annat många valaffischer och annonser från partierna gällande riksdagsvalet, som i ordinarie val.

Kampanjerna blev ändå ganska intensiva och alla partiledare, och Miljöpartiets språkrör, kom till Falun för att tala de sista veckorna inför valet.

Jag har varit för den gemensamma valdagen, där kommun- och regionval hålls samtidigt med riksdagsval. Jag är övertygad om att det lett till högt intresse för valen och högt valdeltagande.

Jag är dock medveten om att i nästan alla andra länder är valen till kommuner och regioner å ena sidan och parlamentet å den andra vid olika tillfällen.

Det finns argument för det som att kommuner, och regioner, bör ha en egen valdag där deras frågor är i centrum och inte skyms av rikspolitiken.

Men jag har blivit fundersam eftersom jag såg fördelarna med att kunna koncentrera uppmärksamhet (och i mitt fall kommenterade) till bara kommunalval. Detta även om det var i endast en kommun i detta fall.

Fast valdeltagandet blev lågt. Det hade nog varit högre om det varit fråga om ett kommunalval som var ett eller två år sedan det förra valet om med något eller några år kvar till nästa val. Och även var ett val som alla landets kommuner, och också regioner, höll.

Så jobbar vi med nyheter
Robert Sundberg

Ämnen du kan följa