Kongressen lyfter det livslånga lärandet

23 mars 2019 05:00

I helgen är jag på min tredje kongress med Socialdemokraterna. Som vanligt är vi minsta delegation. Tre Socialdemokrater från Gotland har valts att representera ön; jag, Filip Reinhag och David Lindvall. Vi ska göra vad vi kan för att lägga våra tankar kring de frågor som ska lyftas.

“Kunskap för framtiden-trygghet för fler, konkurrenskraft för Sverige” heter en ett reformprogram som ska behandlas. Sverige behöver nya kunskapsreformer för att öka tryggheten och stärka jämlikheten i en tid av snabb förändring. Den demografiska utmaningen där vi blir färre i arbetsför ålder som ska försörja fler äldre och barn är nationell. Samtidigt har vi blivit fler i Sverige. Ett långt avsnitt handlar om integration och vikten av utvecklat språkstöd, möjlighet att läsa språk parallellt med annat eller att jobba samtidigt. Ökad möjlighet att läsa svenska under föräldraledighet är en viktig jämställdhetsfråga. Studiemedelssystemet måste bli mer flexibelt med ökade möjligheter för jobb och utbildning samtidigt. Förslag finns också om system som driver på för utbildning till bristyrken med regler som stimulerar till att ta jobb på landsbygd genom avskrivning.

Det livslånga lärandet startar i förskolan. Skolsegregationen måste brytas. Alla skolor måste vara bra skolor. Gymnasieskolan föreslår man ska omfattas av skolplikt. Samtidigt ska gymnasieskolan rustas som utbildningsinstitution. Fler ska lyckas genom flexibilitet och fler vägar till målet. Ämnesbetyg föreslås istället för kursbetyg. Det tycker jag är bra. Frågan är då om det går att ha ämnesbetyg i en kursutformad skola? Det vet jag att betygsutredningen som pågår nu tittar extra på. Ökad satsning på folkhögskola lyfts som viktigt. Både fler platser och ökade resurser! Akademisk utbildning ska göras tillgänglig för alla. Distansutbildningar ska bli fler och fler lärcentra ska möjliggöra för fler att utbilda sig oavsett var en bor. Ett förslag är att det i alla arbetsmarknadsregioner ska finnas utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar. Det är vällovligt men viktig blir finansieringsfrågan. Var ligger ansvaret för en arbetsmarknadsregion som är så liten som Gotland? Här är dilemmat att behoven kan vara många och spridda samtidigt som det är väldigt få inom varje kategori behov. Det driver kostnader. Samtidigt står det att YH-utbildningar ska kunna bli permanenta i en regional struktur. Det är bra för många utbildningar är väldigt dyra och med nuvarande två-årssystem blir de utbildningarna svåra att starta.

Ja. Vi har också hela två minuter fri talartid. Där ska jag prata fort om både kostnadsutjämning och elkabel! SVT Forum sänder direkt för den som vill följa!

Krönika

Så jobbar vi med nyheter
Meit Fohlin (S) Oppositionsråd

Ämnen du kan följa