Kramas med kösamhället

7 april 2018 06:00

”Nyttiga allmännyttan” skrev tillfälligt lediga riksdagsledamoten Hanna Westerén (S) om på GT:s S-märkta ledarsida i tisdags. Vad fick henne att brista ut i en sådan hyllning? Jo, en tidigare artikel i GT om en av Gotlandshems centrala lägenheter – granne med Kruttornet! – som blivit ledig. Hon tyckte att:

”Artikeln om lägenheten vid Kruttornet visade så tydligt poängen med allmännyttan, och varför den måste värnas, och få växa.”

Det är svårt att förstå hur hon tänker. När GT skrev om lägenheten var rubriken: ”Drömläge efter 33 års väntan”.

Den som läser artikeln får veta att den som stod först i kön faktiskt har väntat i nästan 34 år. Sedan 1984.

Arild Kleven, marknadschef för Gotlandshem, beskrev denna väntan:

– Då är det tydligt att inväntar något speciellt. Den personen har kunnat välja mellan hundratals lägenheter i många år.

Det är en uthyrning som inte har så mycket med bostadsbrist att göra. Det liknar mer en lyxvariant av en östeuropeisk brödkö, men nästan 30 år efter kommunismens fall.

”Det här” – tycker Westerén – ”är ett system värt att bevara, och gärna förädla.”

Verkligen? Över tre decennier av köande? Ett system där ett fåtal attraktiva lägenheter delas ut till den tålmodigaste. Till den som demonstrerat att den inte behöver en lägenhet – genom att tacka nej hundratals.

Hur kan ett sådant system förädlas? 40 års kö i väntan på högvinsten? 50?

Tycker Westerén verkligen att detta är ett exempel på hur allmännyttan ”ökar arbetskraftens mobilitet” och ”förser många med goda bostäder”?

Hanna Westerén skriver om behovet av att ”balansera en bostadsmarknad som i flera avseenden är helt sjuk”. Men hon verkar ha noll insikt om det sjuka system ur vilket denna sjuka bostadsmarknad har uppstått. Och dit hör de allmännyttiga bolagen och hyresregleringar som gör eftertraktade lägenheter till permanenta förläningar som med största motvilja lämnas tillbaka till den sjuka marknaden och dess bostadsbehövande.

Om Hanna Westerén och Socialdemokraterna ser 34 års väntan på en lägenhet vid Kruttornet som ett exempel på när den svenska bostadsmarknaden fungerar som föredömligast, då är de definitivt en del av problemet och inte en del av lösningen.

S-ledda sjukvårdshuvudmän och en S-ledd regeringen bidrar till att vårdköerna fördubblats sedan valet. Det är kanske inte så konstigt. Så länge alla köar på samma jämlika villkor, är det inte något problem för en socialdemokrat?

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder