LEDARE GOTLÄNNINGEN Så var den över och nu tar analyserna och utvärderingarna vid.

Varför blev det som det blev? Hur kan vi tänka inför nästa år för att utveckla Almedalsveckan i den riktning vi önskar?

Det absolut viktigaste att både utvärdera och planera för är varför befintliga lagar inte används för att skydda medborgare från nazister och deras väl kända metod att genom hot och våld tysta dem som står upp för demokrati och medmänsklighet.

Artikelbild

En fråga som ligger långt över arrangörskommitténs ansvar och mandat.

I sociala medier har utdrag ur lagar snurrat runt och vi är många som inte förstår varför dessa lagrum inte används. De flesta är införstådda med att polisen inte har nån önskan om att våldsverkare ska få agera fritt men polisen har inte lyckats förklara varför nazisterna beviljas tillstånd trots att de uppenbarligen faller in under flera faktorer som enligt lagen gör att de kan nekas.

Regeringsformens paragraf 24 säger att ”Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.”

§13 i Polislagen används dagligen för att avvisa berusade och störande personer från allmänna platser. Den säger att ”Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas”.

Det svåra är förstås att man inte kan straffa någon förrän denne faktiskt har begått ett brott.

Det är inte brottsligt att vara nazist eller tycka att människor ska utrotas. Det blir däremot brottsligt exakt i den stund man säger detta högt eller agerar på något sätt för att få sina åsikter genomförda.

Vilket dom gör, gång på gång.

De störde ordningen förra året, de gjorde det i år. De hotade och hetsade mot folkgrupp förra gången, de gjorde det i år. De misshandlade folk förra året och de gjorde det i år. Alla vet att det är därför de är på plats.

Förra året lovade politiker från alla partier en skärpning av lagen. I år lovar de samma sak igen. Men en förklaring till varför inte befintliga lagar kan användas saknas fortfarande.

Sluta skriv om nazisterna. Det är en vanlig uppmaning, såväl hos allmänheten som inom medierna. Man tror att nazisterna försvinner om vi slutar ”ge dem uppmärksamhet”.

Jag vänder mig starkt mot denna inställning. Nazisterna kommer att fortsätta hetsa mot invandrare i allmänhet och judar i synnerhet.

De kommer att fortsätta misshandla hbtq-personer och de kommer att fortsätta med bombattentat mot fackföreningsaktiva och journalister.

För dessa grupper hjälper det föga att låtsas som att nazisterna inte finns. Det är inte för att ge nazisterna medieutrymme vi måste fortsätta att berätta om detta. Det borde säga sig självt.