Landets bästa företagande

10 maj 2019 05:00

I en rapport, utgiven av Entreprenörskapsforum och som grundar sig på statistik från Global Entrepreneurship Monitor, framgår det att Gotland är bäst i landet när det gäller det regionala företagandet. Det kunde vi läsa i ett reportage på Helagotland.se i går. Är någon egentligen förvånad? Jo, jag tror att många är förvånade. Den här rankingen går ju helt på tvärs mot den ranking som Svenskt Näringsliv (SN) gör, vilken fått stor betydelse för regionens näringslivsstrategi.

Den nya rapporten gör mig än mer skeptisk till SN:s ranking. Nu finns det två andra rankingar där det gotländska näringslivet visar strålande resultat. Företagarnas ranking och den ranking från Entreprenörskapsforum som nu visar att det gotländska företagandet är det bästa i landet. Kan det verkligen vara så att det regionala företagandet är bäst i landet samtidigt som företagsklimatet är bland det sämsta i landet? Visserligen är det svårt att jämföra undersökningar, men när nu två rankingar där företagande på Gotland på olika sätt hamnar i topp bör man ifrågasätta SN:s ranking.

Antingen är de gotländska entreprenörerna extremt duktiga och kan vara bäst i landet trots ett företagsklimat i bottenträsket. Eller så ställer de gotländska företagarna, just på grund av ett bra företagsklimat, högre krav på bland annat regionen. Precis som barn har olika förväntningar på julklappar och samma klapp kan bli olika mottagen, då ett barn som redan har det mesta i leksaksväg har högre krav, jämfört med ett barn som inte har lika många leksaker. Därför blir just jämförelser mellan ett upplevt företagsklimat fel redan innan man ställt frågorna. Och att då ge den rankingen så pass stor betydelse när man ska utvärdera regionens arbete med näringslivsfrågor är direkt problematiskt.

Men jag förstår att SN:s ranking fått ett så pass stort inflytande. De har enorma resurser att föra ut sitt budskap, de har dessutom ett flertal politiska partier som ofta anammar deras budskap. Rankingen är dessutom utformad på ett sätt som gör det svårt att, på ett enkelt sätt, slå hål på den. Vem vill ifrågasätta företagares upplevelse av företagsklimatet?

När de borgerliga partierna använder SN:s ranking som ett slagträ i den gotländska politiken är det ingen slump. Borgerlig politik ska av någon outgrundlig anledning vara mer företagarvänlig än socialdemokratisk. Ett påstående som knappast är vetenskapligt grundat. Men när en S-ledd region hamnar långt ner i en så pass uppmärksammad ranking är det i det närmaste öppet mål för borgerliga politiker. SN:s marknadsföring, rankingens utformning och en borgerlighet som driver på kan få den klokaste kommunledning att falla till föga.

Med detta inte sagt att regionen saknar förbättringspotential. Det finns alltid saker att förbättra i förhållandet mellan region och företagare. Hanteringen av bygglov och det allmänna bemötandet kan allt bli bättre. Bättre service till de som tar kontakt med regionen, oavsett om det rör sig om företagare eller privatpersoner, behöver inte bara innebära att snabba på handläggningen. Bättre service kan också vara att ge rätt information på ett pedagogiskt sätt så förväntningarna blir realistiska. Men för det arbetet har regionen egna undersökningar där det tydligt framgår var utvecklingspotentialen finns. Men vi bör en gång för alla inse att det gotländska företagsklimatet är bäst i landet. Oavsett vad Svenskt Näringsliv och borgerliga lokalpolitiker vill få oss att tro.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson

Ämnen du kan följa