Låt regionen bli bästa arbetsgivaren på ön

27 september 2019 05:00

Jag blir alltid lika förvånad när personer som har ansvar väljer att kapitulera istället för att försöka förändra. Exempelvis när politiker som ansvarar för kommunala verksamheter anser att andra kan göra det bättre innan de själva ens försökt att förändra verksamheten de har ansvar för.

Nu är det rätt länge sedan Skatteverket gjordes om i grunden, men det är ändå värt att använda som ett bra exempel. För er som inte känner till omvandlingen kan jag ge en lite snabbgenomgång. Skatteverket var ansett som en av de mest byråkratiska och minst serviceinriktade myndigheterna i landet. Men en ny generaldirektör tillträdde med ambitionen att göra Skatteverket till landets bästa myndighet. Omvandlingen lyckades vilket inte enbart ledde till en bättre service och mindre byråkrati, utan även till att skatterna flödade in som aldrig förr. Handläggningen som innan förändringen mer gick ut på att granska och godkänna eller underkänna började hjälpa skattebetalarna att göra rätt från början. I dag upplevs Skattemyndigheten mer som en servicemyndighet än en beslutande myndighet. Det går med andra ord att förändra en stor och tungrodd organisation i grunden om man bara vill.

Därför blir jag ledsen när jag uppfattar att de borgerliga politikerna på Gotland har resignerat när det gäller regionen som arbetsgivare. Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) går så långt att han vill se att fler av regionens verksamheter övergår till privata bolag, då regionen som arbetsgivare just nu inte är populär bland de anställda.

Ett av Centerpartiets vallöften var att konkurrensutsätta fler av regionens verksamheter. Deras förslag om utmaningsrätt ligger med andra ord helt i linje med deras politiska vilja. De menar att det finns privata företag som kan utföra verksamheter, som regionen i dag driver i egen regi, både bättre och billigare. Men vilka signaler förmedlar Rolf Öström och Centerpartiets företrädare till regionens anställda? Båda skickar märkliga signaler. Håller verkligen de verksamheter som minoritetsstyret nu har ansvaret för så låg standard att de inte ens kan förbättras? Är regionens förvaltningschefer och avdelningschefer så dåliga på att leda verksamheterna? Hur kan annars lösningen vara att någon annan ska ta över ansvaret? Jag gillar inte det ledarskap som borgerliga politiker nu visar upp.

Varför kan inte någon gotländsk politiker ta det steg som Skatteverkets generaldirektör tog? Varför får vi inte höra regionstyrelsens ordförande uttala att Region Gotland ska bli Gotlands bästa arbetsgivare?

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson