Ledarskapet ödesfråga för sjukvården

7 september 2018 06:00

Gotlänningarna har tillgång till en mycket god vård. Besjälade medarbetare gör sitt yttersta för att vi ska ha få den hjälp vi efterfrågar. Men det handlar om så mycket mer än mötet mellan sköterska/läkare och patient. Medarbetar- och ledarskapsfrågorna måste prioriteras. Och då behöver Gotland ett nytt politiskt ledarskap! Likaså behöver Sverige en ny regering som inte kommer med fluffiga vårdlöften i takt med att desperationen stiger.

Den gotländska sjukvården behöver närvarande och lyhörda ledare. Vi i det borgerliga blocket har näst intill varje gång ekonomiska rapporter lagts fram i Regionfullmäktige påpekat behovet av ett nytt ledarskap. Och vi har motionerat om det. Och blivit nerröstade.

Förra årets medarbetarenkät gav oss ett tydligt svar om att vi har rätt i vårt påstående: hälso- och sjukvårdsförvaltningen hade de lägsta värdena. Det är kvittot på åtta år med röd-grön majoritet. Jag ser fram emot att hälso- och sjukvårdsnämnden på sitt nästa sammanträde ska få ta del av hela undersökningen och också se vilka åtgärder som vidtagits. Ledarskapet är en ödesfråga om vi ska lyckas attrahera läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och få dem att trivas och stanna. Ett gott ledarskap är nyckeln till att bli oberoende av hyrpersonal. Ge Gotland nya förutsättningar på söndag!

Redan från början av mandatperioden har jag tjatat om att personalsystemet Medvind ska införas. Det har hela tiden funnits i Regionens ägo men inte använts. I Medvind anger man vilket behov av bemanning som en enhet har. Utifrån det behovet gör medarbetarna arbetsschemat. Slutligen ligger också all redovisning av arbetat tid där. Där Medvind nu införts ser vi positiva resultat när det gäller oberoendet av ”hyrsyrror”. Vikten av att Medvind införs på alla enheter behöver nog inte påpekas!

I början av året tog den röd-gröna majoriteten bort kompensationen till Unicare för de stora underskotten på de regionala vårdcentralerna. Vårdcentralen Visborg har inte omfattats av kompensationen. Vi på den borgerliga sidan ansåg och anser att det är ett beslut som inte är konkurrensneutralt och därmed orättfärdigt. Det har haft synnerligen negativa effekter för Unicare: de 2 miljoner de gick miste om hade verkligen behövts för att kunna hålla en högre tillgänglighet genom mer personal.

Döm om min förvåning, när Meit Fohlin (S) i onsdagens radiodebatt berättade att socialdemokraterna är positiva till att den här kompensationen ska finnas. Hur kommer det sig då att S-ledamöterna röstade bort det? Ett svek som heter duga.

Det är verkligen ingen lätt uppgift att ta över ansvaret för sjukvårdsfrågorna. Vi i Alliansen är beredda att anta den utmaningen! Låt oss få göra det!

Gästtyckare

Så jobbar vi med nyheter
Inger Harlevi (M)