Lind fick kritik utifrån sitt kön

11 februari 2019 05:00

Kvinnor blir oftare kritiserade för sitt utseende än män, just för att de är kvinnor. Det är inget hittepå. I december kunde vi läsa en artikel i Expressen där Anna Kinberg Batra, Ebba Busch Thor, Annie Lööf och Gudrun Schyman uttalade sig om just detta. Och de fyra är inte ensamma. Fråga gärna någon kvinna i din närhet.

Att Robert Persson hittar ett exempel på en man som fått kritik för sin klädsel och att exemplet är från 2011 är väl ett tydligt bevis. Andreas Carlgren fick dessutom inte kritik för sin klädsel som sådan, utan att han bröt mot klädkoden i riksdagens plenisal. Något som mig veterligen Amanda Lind aldrig blivit anklagad för. Så till skillnad från sina manliga ministerkollegor blev Amanda Linds utseende granskat och ifrågasatt. Precis som många kvinnor före henne blivit i olika sammanhang. Normen vi är uppväxta med ger oss fortfarande "rätt" att ifrågasätta de som bryter mot den. Det förhållningssättet måste brytas och för att det ska kunna ske måste vi bli medvetna om att normen finns.

Ja, Robert Persson, Amanda Lind fick också kritik för att hon tog med Mehmet Kaplan i sin hyllning av Miljöpartiets första statsråd vilka hon ser som pionjärer i sitt parti. Den kritiken har inte att göra med hennes kön. Men jag har svårt att se vad hennes frisyr har med den frågan att göra. Jag uppfattade också att Lind tog ordentligt avstånd från Kaplans samröre med extremister samt att hon var mycket tydlig med att det var helt rätt att han fick avgå. Så den kritiken tynade bort rätt snabbt.

Sen är det tråkigt att Persson drar all media över samma kam. Det är stor skillnad på nyhetsrapportering och åsiktsjournalistik. Jag företräder den senare som ledarskribent och ska ge en bild av samhället utifrån mina åsikter. Och visst vi lever alla efter våra egna normer, men då är det också viktigt att vi lär oss hur vi tänker. Annars finns det risk att vi skiljer på folk utifrån konstiga värderingar. Exempelvis att någon felaktigt beskriver en kvinnlig minister som drogmissbrukare enbart på grund av hennes frisyr.

Svardirekt

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson