Med gemensam kraftansträngning

11 februari 2014 05:00

Jag kan inte annat än imponeras när jag tänker på vad som är möjligt att åstadkomma, med gemensam kraftansträngning.

I onsdags var det öppet hus på JobbSam, det senaste inom FINSAM-familjen. Den här gången inte enbart samordnar vi resurserna, nu samlokaliserar vi oss också, inom ramen för det vi valt att kalla JobbSam.

För att på bästa sätt möta personer som riskerar att hamna mellan myndighetsstolarna, sitter nu företrädare för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland under samma tak. En samordnad väg vidare, mot rehabilitering, arbetsträning, praktik, studier eller arbete. Det här känns så rätt och jag önskar verksamheten ifråga all lycka och välgång!

10 år i Fårösund

Förra veckan hände mycket roligt. Arbetsveckan avrundades med 10-årsjubileum på Folkhögskolan i Fårösund. Filmvisning från den dag då idén till en folkhögskola på norr föddes följt av ett panelsamtal om hur det var då, var vi hamnat idag och hur framtiden ter sig, gav en känsla av hoppfullhet, av att allt är möjligt.

I den under panelsamtalet delaktiga publiken fanns också alla folkhögskolans linjeledare representerade och där blev det så tydligt vilken bredd och vilken hög nivå Folkhögskolan Gotland står för.

Skyddsvärd studieform

Också det faktum att folkhögskolan är en studieform som gör studier tillgängliga för fler, gör den i mina ögon än mer såväl skyddsvärd som framgångsrik. Utbildning är och förblir det främsta vapnet i kampen mot klassklyftor och i kampen för jämlikhet!

Grattis till folkhögskolan i Fårösund, jag längtar redan till 15-årsjubiléet och de framgångar ni och därmed hela Gotland, kommer att ha skördat då!

I samband med festligheterna i Fårösund fick jag också kontakt med tre elever - Angelica Kavén, Rosmari Mushe och Christopher Bolin - som på eget initiativ startat ett projekt för att också Gotlands hemlösa ska få fira Alla Hjärtans Dag.

Det blir middag, värme och omtanke – enligt initiativtagarna. Sponsorerna har varit flera och givmildheten stor. Ett lovvärt initiativ!

Plusresultat

Något annat som är lovvärt är den prestation socialförvaltningens medarbetare stått för under 2013.

Utgångsläget i början av förra året var minus 22 miljoner kronor, parat med ökande behov både här och där inom våra verksamheter. Men, med mycken möda och stort besvär har det sparats och gnetats och resultatet för föregående år landade på plus 1 miljon kronor.

Tack för att ni med er stora empati och stora kunskap varje dag bidrar till att bygga och vidmakthålla den gotländska välfärden, trots bistra tider. Ni är guld värda!

Så jobbar vi med nyheter