Moderater i kyrkan – organisera eder!

28 september 2019 05:29

Moderaterna verkar vilja ställa in avpolitiseringen av Svenska kyrkan. Inför partistämman i oktober vill partistyrelsen åter se över hur kyrkligt lagda medlemmar kan organiseras i kyrkovalet. En arbetsgrupp ska tillsättas och ett partiråd ge den slutgiltiga välsignelsen till en ny ordning. I kyrkovalet alltså.

Men alla sjunger inte med i lovsången, en partistyrelseledamot reserverar sig, och skräder inte orden. Att partirådet – där partistyrelsen har en oproportionerligt stor andel av rösterna – ska besluta är ”demokratiskt tveksamt”. Byrån väljer dock att se positivt på att partistyrelsen i alla fall inte vill lägga all makt i Herrens händer. Ulf Kristerssons, alltså.

Så jobbar vi med nyheter
Svenska Nyhetsbyrån