Mötesfriheten gäller även på skoltid

22 mars 2019 05:00

Det ska inte komma någon 16-åring och göra anspråk på att tänka själv och beskriva sin skräck inför klimatförändringarna. Men nu kom ändå 16-åriga Greta Thunberg som tänker själv och som kan formulera den rädsla som inte minst unga människor känner inför klimathotet.

Och som förväntat slog den del av mänskligheten till som funnits i alla tider och som ägnar sin tid åt att slå ner folk i skoskaften och kräva rättning i ledet.

Mest motstånd möter unga människor och kvinnor. De har aldrig varit populära när de haft bestämda uppfattningar och dessutom slagits för dem.

Förutom att ungdomar och kvinnor ansetts ha fel åsikter och för lite kunskaper så använder de också fel metoder. Klimataktivisterna borde ha demonstrerat efter skolans slut tycker exempelvis Jan Björklund (L) och många med honom. Protester ska ske i god ordning och inte förorsaka någon turbulens exempelvis uppmärksamhet.

Om Rosa Parks hade fortsatt att sätta sig längst bak i bussen och filat på en uppsats om rasdiskriminering istället för att sätta sig längst fram för att tydliggöra att de svarta var diskriminerade så hade absolut ingenting förändrats på grund av henne.

Om de viljestarka och stridslystna kvinnor som slogs för kvinnlig rösträtt hade nöjt sig med att skriva insändare hade vi fått vänta på allmän och lika rösträtt hur länge som helst.

Almarna i Kungsträdgården hade sågats ner omedelbart om inte protesterande ungdomar klättrat upp i träden för att förhindra det.

Tack vare protesterna på gator och torg mot Vietnamkriget så tvingades USA till slut kapitulera.

Hur hade det gått för August Palm och hans socialistiska vision om han legat lågt och inte gjort något väsen av sig? Han utkämpade strider med poliser, han satt i fängelse och hans familj levde i stor fattigdom. Men han gav sig inte.

Världshistorien är fylld av strejker och protestaktioner. Någonstans och i någon person börjar kraven på förändring att gro för att sedan få fäste och så småningom leda till en förändring.

Rätten att demonstrera är grundlagsskyddad. Enligt Regeringsformen får mötesfriheten och demonstrationsfriheten ”begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot”.

Nu var ju skolstrejken för klimatet varken en farsot eller ett hot mot rikets säkerhet och inte heller kan man hitta något i Regeringsformen om att demonstrationsrätten bara gäller utanför skoltid.

Krönika

Så jobbar vi med nyheter
Barbro Engman