Nej tack till dansk modell

11 januari 2019 06:00

Agnes Karnatz skrev 8 januari om det trendbrott som vi förhoppningsvis ser avseende fartyg svenskflaggade fartyg, samt behovet av att lagstiftare säkerställer att den svenska flaggan inte har sämre villkor än andra likvärdiga nationer på den internationella sjöfartsmarknaden. Agnes menar också att en central del för att åstadkomma detta är att skapa ett svenskt internationellt register, motsvarande det som finns i Danmark.

Blå tillväxt är namnet på den samverkansplattform som branschföreningen Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen arbetar inom. Blå Tillväxt har under flera år framgångsrikt verkat för att stärka förutsättningarna för sjöfart i Sverige. Agnes Karnatz konstaterar rätteligen att villkoren behöver vara likvärdiga i Sverige som i jämförbara andra länder, men vi menar att ett svenskt internationellt register är att gå fel väg. Ett sådant skulle kräva omfattande lagändringar och påverka grundstenarna i svensk arbetsmarknadspolitik, vilket även står i strid mot FN-organet ILO:s kärnkonventioner och mot Europakonventionen.

Blå tillväxt anser därför att vi ska utveckla den svenska modellen för att skapa långsiktiga och likvärdiga villkor för den svenska sjöfarten. Det är bättre för sjömännen och för sjöfartskompetensen inom hela den maritima näringen. Det finns dessutom mer angelägna åtgärder för att skapa rätt förutsättningar för en fortsatt utveckling av sjöfarten under svensk flagg, inte minst en utveckling av det svenska tonnageskattesystemet för att mer efterlikna de villkor som gäller i Danmark samt värna och säkerställa den svenska nettomodellen för både befintligt tonnage och inom nya växande områden.

Brev till ledarsidan

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa