Noll tuggmotstånd

14 mars 2019 06:00

Hur kan Gotlands kommunala skolor vara så grymma mot sina elever? Här planerar de en skolstrejk för klimatet och de vill visa sig oppositionella i sitt uppror mot den vuxenvärld som de anser förstör planeten och förutsättningarna för deras framtid. Och vad händer? Vuxenvärlden bara omfamnar dem och tycker det är toppen. Skolstrejk? Varför det? Ta ledigt bara. Skolarbetet är inte så viktigt.

Vem kan brottas med en vuxenvärld som är så amöbalik? Det finns ingenting att ta spjärn emot överhuvudtaget. Bara en amorf kladdighet som ger efter och kletar sig fast, angelägen om att vara till lags. Skolstrejken blir bara en håltimme med plakat.

Jag tar gärna på mig rollen som den vuxne i rummet och påpekar att jag aldrig har förstått det här med skolstrejk. Strejkvapnet används vanligen för att sätta ekonomisk eller politisk press på motparten genom att undanhålla det arbete som är en grundläggande förutsättning för verksamheten. Ett strejkdrabbat företag förlorar både intäkter och kunder. Det är inte så bra för de anställda heller, men det är åtminstone en metod som kan tjäna strejkens syfte. Och strejkas det i en offentlig verksamhet så drabbas tredje man, vilket sätter press på arbetsgivaren.

Vad uppnår man med en skolstrejk, förutom att eleverna saboterar sin egen utbildning? Och i undervisningen i exempelvis matematik, fysik, historia och samhällsorienterande ämnen förmedlas kunskaper som är byggstenar som behövs om man vill förstå och förändra världen. Oavsett om man vill åstadkomma detta genom vetenskap eller opinionsbildning.

När skolan tycker att det går finfint att eleverna uteblir från denna utbildning för att demonstrera så är det en abdikation som jag finner direkt generande. Om inte ens skolans ledning tycker att den utbildning som förmedlas är viktig, hur ska eleverna då förstå att de behöver prioritera den? När en skolstrejk inte bara bemöts med acceptans utan närmast entusiasm så anar man att den svenska skolans kris blivit så djup att den inte ens är övertygad om det mest basala motivet för sin egen existens.

De elever som medverkar vid denna sanktionerade skolstrejk lär sig naturligtvis inget av de lektioner de inte deltar i. Men förhoppningsvis förstår en och annan något om att klimatet inte är det enda problemet som vuxenvärlden lämnar efter sig.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder