Partiet som inte verkar kapabelt att växa upp

5 oktober 2019 05:05

Varför mobbar du SD? Man måste kunna prata med alla politiska partier, inte exkludera vissa.

Så brukar det låta efter att jag skrivit om Sverigedemokraterna. Oavsett vad det handlar om är det samma kommentarer som brukar strömma in.

Jag har gång på gång efterlyst inlägg och argument från SD om vad de vill med sitt politiska engagemang på Gotland. Trots ett decenniums lokal representation har man inte lyckats få fram nån konkret lokal politik.

Det är lite som att debattera med tonåringar eller nån som är helt ointresserad av politik och samhällsbyggande. Lennart Modig Kihlberg kommenterade nyligen min ledare men när han sedan fick svar valde han att citera Abba istället för att diskutera sakfrågor.

Det hade varit lättare att förstå om inte SD som sitt signum har budskapet att alla andra partier och politiker är inkompetenta och okunniga. Då borde man själv visa upp en något högre mognadsgrad och prov på gott omdöme.

Omdömet verkar dock vara klart ifrågasatt inom SD på Gotland. Toppstyrning och hot om polisanmälan för avhoppade medlemmar är något som SD är väldigt ensamt om att syssla med. 

Under Hemse torgdag delade de gladeligen ut partimärkta tröjor, ballonger och annan märkt reklam till högstadieelever som sedan sprang runt på skolan med dessa vilket ledde till upprörd stämning hos både lärare och elever. Sånt visar knappast prov på gott omdöme och ansvarsfulla politiker.

När partier står på marknader och delar ut saker är min erfarenhet att man kollar av med föräldrarna att det är okej att barnen tar emot partiets gåvor. På Hemse torgdag kan många högstadieelever gå runt på torget på sina raster vilket skapar en speciell situation.

 

"Er strategi verkar ju inte fungera så där jättebra" är ett annat påstående som brukar komma när man kritiserar SD.

Med undermeningen att man skulle ha ambitioner att agera för att partiet ska minska i väljarstöd.  Det vore så klart väldigt bra för Sverige men det är knappast det som är andra politikers eller debattörers syften. 

Det är det däremot att fortsätta belysa vilken människosyn och vilket samhälle SD jobbar för. Gillar man det ska man självklart rösta på SD. Undersökningar har dock visat att SD är det parti där sympatisörerna i lägst grad sympatiserar med partiets politik.

Gemensamt för all kommunikation efter att man kritiserar SD är att reaktionerna handlar om vad andra gör och tycker, vilka medier som hittar på, hur synd det är om SD eftersom de "mobbas" och kommentarer om SD:s opinionssiffror. 

Inte en enda SD-sympatisör eller politiker verkar intresserad av att diskutera politik. Det är istället ett evigt raljerande på en nivå som inte är värdig någon som får väljarnas mandat att styra över viktiga frågor som rör allas vår vardag.

Så jobbar vi med nyheter
Eva Bofride