Politik som håller ihop landsbygd och klimat

2 oktober 2019 05:00

Robert Sundberg på Gotlands Folkblad har gått till de socialistiska källorna för att analysera Centerpartiets dagsform efter dess nyligen avslutade partistämma i Karlstad.

Sundberg omdefinierar partiet till nyliberalt, en gammal favorit i repris från dem som inte riktigt har koll på de politiska ideologierna. De frågor stämman diskuterat och behandlat under tre långa dagar i plenum är enligt Sundberg bara lite fernissa på den "högerpolitik" som annars präglar partiet.

Han ger också en bild av att partiet bytt väljarbas till välbärgade storstadsbor medan man dör sotdöden på landsbygden. 

Sanningen är att Centerpartiet ökade i över 200 kommuner i valet förra året, jämfört med valet 2014. Störst ökning i bland annat Åsele, Ragunda, Sollefteå och Vilhelmina kommun. ‬

Det finns några som envetet beskriver Centerpartiet i allmänhet och Annie Lööf i synnerhet i ordalag som är så långt från verkligheten att det blir fånigt. Jag skulle rekommendera dem att följa nästa stämma för att se vad som präglar de motioner och politiska program som formas där. 

För det är det som är Centerpartiet. Det finns inget skuggparti som sköter den "egentliga" politiken. Det handlar om miljö och klimat, landsbygd och människors rätt att kunna försörja sig själva.

Det sistnämnda är en mycket central del i Centerpartiet och kanske är det det som somliga så gärna vill kalla nyliberalt. 

Människans rätt att bruka sin egendom, den som är ens försörjning och ens arv vill nästkommande generationer. 

Om man ville, och tyvärr verkar många ha tankar åt det hållet, skulle i stort sett hela Sveriges landsbygd klassas som skyddsvärd på det ena eller andra sättet. 
Helt rättvist. För svensk landsbygd är sannerligen värd att värnas. 

Men man värnar inte en miljö eller en natur genom att lägga den i formaldehyd för att spara den som den ser ut just nu. Natur- och kulturmiljöerna på svenska landsbygder har inte uppstått genom att de fått stå orörda, de har uppstått genom människors hängivna bruk och omsorg.

Därför är ägandefrågorna och egenmakten så centrala i centerrörelsen. Därför är småföretagarnas villkor högt upp på agendan. 

Det är inte högerpolitik, det är en politik som ser helhet och vilka villkor som behöver gälla för att hela Sverige ska leva, detta slitna uttryck som på sistone också kidnappats av dem som påstår att det betyder att landsbygderna ska leva med hjälp av konstgjord andning.

Landsbygden sitter på de flesta av lösningarna för framtiden. Det är här maten tillverkas, det är här det finns plats för rekreation och helande, det är här hållbar energi och bränslen finns. Landsbygden är inte tärande, den är vår hela livsnerv. 

*    *    *

Det gick bra för flera av de gotländska motionerna på stämman i Karlstad. 

Stefan Nypelius motion om att göra fjärrundervisning till en möjlighet för små skolor på landsbygden och bredda lärarutbildningarnas examina för att underlätta rekrytering och behörighet fick stöd. Liksom Gabriella Hammarskjölds motion om skogens ägande och naturvårdsavtal.

Centerpartiet bekräftar också stödet för en ö-faktor för sjukvården och en tredje elkabel.
 

Så jobbar vi med nyheter
Eva Bofride