Pumpa läns!

5 oktober 2017 06:00

Det är glädjande att prognosen för Regionens ekonomi ser något bättre ut nu än den gjorde i maj. Det är dock angeläget att komma ihåg att de ekonomiska problem som Regionen nu brottas med existerar i en högkonjunktur som gör att Regionens skatteintäkter stiger snabbare än förväntat. När konjunkturen vänder kommer det att påverka både intäkter och kostnader på ett negativt sätt. Det återstår oerhört mycket att göra för att rusta Region Gotland inför en sådan situation.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder