Rådvill länsstyrelse

18 januari 2019 06:00

I Stockholm finns det förutsättningar för att kollektivtrafiken ska kunna stå för ännu större andel av persontransporterna än i dag. Det finns ett finmaskigt nät av linjer med täta avgångar för tunnelbana, buss, spårvagn och pendeltåg. Är du i Stockholm är det sannolikt att du kan åka kollektivt från en plats nära där du befinner dig till en plats nära din destination och i närheten av den tidpunkt då du vill åka.

På Gotland? Här är förutsättningarna sämre. Befolkningstätheten är mycket lägre och de potentiella resenärerna mycket, mycket färre. Den del av befolkningen som inte samlats i Visbyområdet är mycket utspridd och tätorterna är få och små.

Jag tänkte på detta häromdagen, när jag läste om hur länsstyrelsen anställt en reserådgivare som ska övertyga gotlänningarna om att åka mer kollektivt. Det låter inte som en rådgivare, utan som en predikant med en annan agenda än att ge goda reseråd.

Och den korta insändaren i gårdagens GA fick mig att le i mjugg. Den som kommenterade reserådgivarens ambition att vi ska åka mer buss med:

"Som boende i Hellvi undrar jag ödmjukt: Vilken buss?"

Predikningar och förmaningar kommer inte att funka. Det är bortslösade skattemedel. Det enda som kan funka är om någon kommer på en genial lösning för hur man ska kunna tillhandahålla en god och effektiv kollektivtrafik med de förutsättningar som Gotland har.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder