Rättvisan har segrat

16 december 2017 05:00

Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk får stanna i landet. Han är en av många utländska arbetare som fått sina arbetstillstånd indragna på grund av bagatellartade misstag.

I Danyars fall hade hans arbetsgivare under en kortare period betalat 460 kronor för lite i månadslön, något som rättades till när det upptäcktes. Migrationsverket tolkade regelverken hårt och ansåg att Danyar inte längre uppfyllde kraven för arbetstillstånd och att han därmed skulle utvisas.

Danyar Mohammed fick hjälp av Centrum för rättvisa som drivit hans ärende genom de olika instanserna, vilket nu till slut avgjorts i Migrationsöverdomstolen. Domen, som visar att rättvisan ännu kan segra, kommer nu att bli vägledande.

”Migrationsverket måste nu se till helheten och då kan inte bagatellartade misstag leda till utvisningar”, säger Fredrik Bergman, advokat och tillförordnad vd vid Centrum för rättvisa som varit med och drivit ärendet, till SVT.

Regelverket, som finns till för att utländska arbetare inte ska bli utnyttjade, ska inte drabba personer och arbetsgivare för att de gjort misstag som sen rättats till.

Förhoppningsvis är nu problemet med den stenhårda tolkningen historia, och det öppnar för att även andra som drabbats av samma stenhårda hållning kommer att få stanna.

Men regelverken har fler problem. Det är aldrig okej att personer, som utnyttjas av oseriösa arbetsgivare, själva ska drabbas så hårt, medan arbetsgivaren går fri. Regelverken borde ändras så att de som drabbas ska kunna driva in de ersättningar de skulle haft rätt till under sina anställningar, på ett enklare sätt än i dag.

De ansökningshandlingar som arbetsgivarna lämnat till Migrationsverket ska kunna användas som underlag i den processen, något de inte kan i dag. Dessutom borde de oseriösa arbetsgivarna kunna straffas utöver att de tvingas betala ut ersättningarna till de anställda som de utnyttjat. Däremot kan den anställda inte med automatik få rätt att stanna i landet, om inte andra regelverk träder in.

I torsdags lät Sverigedemokraterna meddela att de svängt i frågan om en bortre stupstock i sjukförsäkringen. Med det så sållar sig SD till de politiska partier som tror att sjuka blir friska av att bli fattiga. Nu tycker de precis som samtliga borgerliga partier att sjuka efter en tid inte skall ha rätt till sjukpenning.

Personer som har läkarintyg på sin sjukdom och som av försäkringskassan beviljats sjukpenning då de inte anses kunna jobba, ska enligt de borgerliga och SD bli av med sin sjukpenning bara för att de haft oturen att vara sjuka för länge. Nu är detta ingen nyhet rent politiskt när det gäller de borgerliga partierna, vilket socialminister Annika Strandhäll (S) kommenterar på följande sätt:

”Det är väldigt tråkigt att man inte kan släppa politiska principfrågor som man trots allt redan prövat och sett att det inte fungerade.”

Och att SD återigen väljer att ge sig på de mest utsatta i samhället är inte heller särskilt förvånande.

Nu är det först och främst en motion som ska upp i riksdagen för beslut, och regeringen lär sen knappast skynda på ett införande av den stupstock som de valde att ta bort så sent som 2016.

Så frågan om att utförsäkra sjuka kommer bli en viktig valfråga.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson