Regionen ändrade förutsättningarna väsentligt

14 februari 2020 06:00

LIBERAL DEBATT

En tråkig historia har presenterat sig på insändarsidorna i de gotländska dagstidningarna. I ett svar till ”Seniora boende på Åkermanska” får vi ta del av ett märkligt vitmålande från före detta socialnämndsordförande Hanna Westerén (S) och socialdirektören Marika Gardell.

Historien i korthet: Åkermanska stiftelsen hade inte pengar till att rusta fastigheten där äldreboendet Åkermanska låg, och beslut fattades om att sälja fastigheten. Regionen fick tillstånd av Kammarkollegiet att genomföra försäljningen. 2013 såldes fastigheten till Kuststaden. 
2016 sade regionen upp hyresavtalet med Kuststaden för de utrymmen där man bedrev vård och service för de boende. Regionens socialnämnd och socialförvaltning ändrade alltså förutsättningarna väsentligt för fastighetsbolaget och de boende.

När nu den före detta S-märkta nämndordföranden Hanna Westerén och socialdirektören Marika Gardell i ett insändarsvar skriver: 
”Sett i backspegeln kan vi konstatera att det inte blev som vi blev föranledda att tro. Vi förlitade oss på att företaget skulle göra rätt för sig och framför allt uppfylla sina löften mot de som bor i fastigheten” är man uppenbart ohederlig. 
Båda skribenterna är väl medvetna om att regionen tog initiativ till väsentliga förändringar för de boende och för fastighetsbolaget.

Om syftet är att vilseleda, kan man se detta sätt att utelämna väsentliga fakta som lögnaktigt. Det lämnar en tråkig fadd eftersmak. När politiker handskas vårdslöst med sanningen finns en ventil för medborgarna. Det är att inte rösta på politikern framöver. När ledande tjänstepersoner far med osanningar finns inte den mekanismen.

I det goda samhället finns inte utrymme för avsiktligt missledande debatter. Ska vi föra samhällsbygget framåt krävs det också hederlighet i argumentationen. Jag hoppas verkligen att socialdirektörens medverkan i detta insändarsvar var ett misstag av engångskaraktär. 

I ett liberalt perspektiv ser jag också att det offentliga, och det privata näringslivet kan samverka och skapa situationer där fördelar skapas för båda parter. För att det ska fungera måste parterna kunna lita på varandra, och att man inte ensidigt ändrar förutsättningar för den ena parten. 
I hanteringen av Åkermanska har regionen under rödgrön ledning misslyckats ordentligt.

Så jobbar vi med nyheter
Claes Nysell (L)