Riksdagsuppdraget ger mig mycket glädje

29 januari 2019 05:00

Sverige har fått en regering, efter fyra månaders väntan kan reformer sjösättas. Det är ett digert arbete som väntar och tempot på departementen stiger. Somligt glädjer mig särskilt; som att Jennie Nilsson (S) är ny landsbygdsminister. Jag har arbetat en hel del med Jennie Nilsson eftersom vi båda verkade i näringsutskott under förra mandatperioden. Få bör vara bättre skickade än hon att driva landsbygdspolitik. Hon är klok och strategisk, därtill socialt skicklig. Ingen som mött henne kan ta miste på hennes kunnande i frågor som rör regional tillväxt och sammanhållning, att hon dessutom är en fena på näringspolitik är enbart en tillgång. Att hon sitter vid rodret till exempel när EU:s nya jordbrukspolitik ska förhandlas, känns i lika delar spännande och tryggt.

Riksdagsuppdraget är mångsidigt, det upphör aldrig att glädja mig. Nyligen blev jag kontaktad av Gunnar Wettergren, som jobbar i ett forskarteam vid Stockholms universitet. De vill titta närmare på hur konsumenten kan få bättre och mer tillgänglig information om hållbara livsmedel. Jag har tidigare motionerat kring att det måste vara lätt(are) för konsumenten att göra rätt. Förhoppningsvis kan ett framtida samarbete mynna ut i förslag till riksdagen som ger konsumenten bättre information, vilket i sin tur på allvar kan främja en hållbar konsumtion. För viljan finns helt klart, men det behövs hjälp på traven för att marknaden ska förse konsumenten med lättillgänglig information i vardagen. Hur som helst ser jag fram emot samarbetet med Gunnar Wettergren med flera och gläds åt den här konsekvensen av motionen ifråga.

Det är spännande tider också i föreningslivet; för egen del är jag ordförande i Gråbo-Bingeby socialdemokratiska förening. En förhållandevis aktiv förening, men helt klart vill vi göra mer. Nu stundar årsmötestider och dels är det dags att ta språng inför nytt verksamhetsår, dels tacka av en del kamrater som av olika skäl inte fortsätter med sina föreningsuppdrag. Något som gör mig särskilt glad är att föreningen inför partidistriktets årsmöte står för över hälften av de inlämnande motionerna i år, efter att i flera år inte bidragit med en enda. Det bådar gott för framtiden!

Avslutningsvis: en nära anhörig till mig gick bort nyligen. Hon har alltid funnits i mitt liv, nära, med så mycket omsorg och kärlek, och plötsligt ska vi leva vidare utan henne. En del av livet, men just nu omöjligt att förstå vidden av. Var rädda om varandra, försök ses en extra gång om det går, och om du älskar någon, säg det till honom eller henne.

Krönika

Så jobbar vi med nyheter
Hanna Westerén (S) Riksdagsledamot