Samarbete i riksdagen för Gotlands bästa

9 april 2019 05:00

Lars Thomsson (C) och jag har ju som uttalad strategi att få största möjliga utväxling för våra två riksdagsmandat, och vi har därför identifierat ett flertal viktiga områden lämpliga för gemensamma insatser. Det ger konkreta avtryck i vardagen, och i riksdagen.

För någon vecka sedan anordnade vi ett frukostseminarium om vikten av att kostnadsutjämna mellan regioner i Sverige. Från Gotland deltog Peter Lindvall (som föredragshållare), men även regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C), och andra vice regionsstyrelseordförande Meit Fohlin (S). Då Gotland och Jämtland är de som har mest att hämta i det nya förslaget på kostnadsutjämning, var det naturligt att frukostseminariet var en gemensam övning med våra vänner från Jämtland. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) – pappa till förslaget – var huvudtalare och det var, trots hård konkurrens, ett välbesökt evenemang. Utifrån de frågor som ställdes från åhörarna blev bilden av var motståndet ligger allt klarare. Motståndarna mot en mer rättvis kostnadsutjämning finns i de större städerna, men framför allt står de i Sveriges Riksdag att finna i (M). Jag hoppas verkligen att (M) Gotland passade på att lyfta Gotlands behov med sina kamrater i samband med Moderaternas storsamling under helgen som passerade. Kostnadsutjämningen är fullständigt avgörande för Gotlands utveckling och Gotland måste för att nå framgång tala med en, stark röst!

I söndags kväll var undertecknad och Lars Thomsson (C) inbjudna att under en så kallad Nikodemus-mässa diskutera migration och utvisningar (primärt till Afghanistan). Det blev ett givande samtal om oerhört svåra frågor. Jag känner en enorm respekt och tacksamhet mot de som öppnat sina hem för medmänniskor på flykt och förstår den oerhörda sorg som drabbar när en lång väntan på uppehållstillstånd resulterar i ett avslag. Jag tror på asylrätten och på att rika länder som Sverige ska erbjuda skydd för människor på flykt, men jag tror också på den reglerade invandringen och den rättssäkra prövningen. Det finns saker som felar i systemet i dag – det ska erkännas – men en allmän amnesti kan inte vara lösningen. I min roll som företrädare för Gotland kommer jag att fortsätta verka för att hela EU ska ta ett större ansvar, så att vi gemensamt mäktar med mer och står beredda när nya händelser gör att människor behöver söka sig annorstädes, men jag kommer också fortsatt bevaka hur situationen utvecklar sig i Afghanistan. Jag hyser stor tilltro till våra svenska myndigheters bedömning, men visst har även jag farhågor kring hur tryggt Afghanistan kan anses vara.

Krönika

Så jobbar vi med nyheter
Hanna Westerén (S) Riksdagsledamot

Ämnen du kan följa