Sätt spaden i marken och bygg fler bostäder

3 januari 2018 06:00

Bostadsbristen blir mer och mer akut – över hela landet. 255 av Sveriges 290 kommuner har för få bostäder.

Situationen gör att allt fler unga vuxna tvingas bo kvar hos sina föräldrar. När man väl flyttar hemifrån är man ofta hänvisad till att hanka sig fram på osäkra andra- och tredjehandskontrakt. I förorterna flyttar nyanlända in hos släktingar och vänner. Resultatet är misär: flera familjer tvingas dela på små lägenheter. Barn får varken ro att sova eller att läsa läxor. Fattig-Sverige är på väg tillbaka, och bostadsbristen är anledningen.

Även om det byggs mycket i Sverige just nu, byggs inte tillräckligt för att komma till bukt med den ackumulerade bostadsbristen. De bostäder som byggs är heller inte anpassade för dem som drabbas hårdast av dagens bostadsmarknad, det vill säga personer med lägre inkomster.

Vägen till dagens situation har varit kantad av goda intentioner. Handikappanpassning, bullerregler, miljökrav, otaliga möjligheter att överklaga: Alla har de ett gott syfte, men summan av dem blir att människor inte har råd med nybyggda bostäder.

Det är exempelvis lätt att sympatisera med tanken bakom att alla nya lägenheter ska vara handikappanpassade. Men med dagens höga kvadratmeterpriser blir bara några få extra kvadrat mycket pengar i slutändan. Samma regler som skapar fysisk tillgänglighet för ett fåtal skapar ekonomisk otillgänglighet för ett flertal.

Bullerreglerna är ett annat stort hinder, liksom miljökraven. Ett av de största problemen är dock kommunernas långa handläggningstider. Tid är pengar även i byggbranschen. Därför borde politiker uppmuntra företag att runda den kommunala byråkratin genom att själva ta fram detaljplaner.

För detta krävs att politikerna avhåller sig från att ha åsikter om detaljer och låter företagen bygga det de vill. Inte minst måste borgerlighetens krig mot den moderna arkitekturen upphöra. Politiker och debattörer går till storms mot hus som man anser är för fula eller för höga. Nog finns det en poäng i att arkitektkårens vurm för funktionalism saknar stöd hos vanligt folk – men i dagens läge är det bättre att bygga fult än att inte bygga alls.

Kalmar är ett bra exempel på att bostadsbyggandet kan öka om bara politikerna vill. Bland annat är kommunpolitiken organiserad för att det ska vara lätt att klubba igenom byggbeslut. Planutskottet ligger direkt under kommunstyrelsen, med delvis samma personer som i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det kan låta som en teknokratisk detalj men ger resultat: Kalmar är en av de kommuner där det byggs mest.

Arbetskraftsbristen inom byggbranschen är ytterligare en hindrande faktor för fler bostäder. Den kan lösas relativt enkelt – hundratusentals arbetslösa är ju i behov av enkla jobb.

Varken den som fastnar i föräldrahemmet eller den som växer upp i en kåkstadsliknande tillvaro får en bra start på livet. Fler billiga bostäder är en ödesfråga för Sverige. Det är dags att prioritera att sätta spaden i marken.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa