SD Gotland hämtar inspiration från Sölvesborg

8 oktober 2019 05:05

REPLIK

Eva Bofride väljer i sin ledare per 5/10 att kommentera min avslutningsfras på min replik till henne, Abbas låt ”When all is said and done”.

Möjligen missförstod hon mig då hon verkar ha tolkat denna som att inga fler meningsutbyten ska ske.
Min avsikt var dock endast att avsluta den fullständigt meningslösa diskussionen om SD:s historia. Inget partis historia löser dagens problem. (”Utmaningar”)
Med detta sagt tänker jag faktiskt ge Eva Bofride rätt i en sak. Visst borde SD lokalt på Gotland ha kommit längre i sin utveckling på tio år. 

Allt för mycket energi har tyvärr gått åt till interna konflikter som troligen uppstått på grund av någras felaktiga förväntningar på vad en ”position” i partiet kan ge. 

Att några ”avhoppare” byter parti från en dag till annan antyder att deras politiska kompass möjligen bör konfigureras. I dag arbetar hela distriktsstyrelsen helt ideellt.

Inte en enda krona avsätts till lön för någon medarbetare. De som påstår att SD Gotland är ”toppstyrt” bär bevisbördan! Varje vecka har vi öppet hus för medlemmar och intresserade, vi har en aktiv medlemschatt där alla medlemmar fritt kan uttrycka sina åsikter om hur vi bör agera i regionala frågor. 

Men som bekant är Sverigedemokraternas viktigaste fråga; den ansvarslösa massmigrationen, inte en fråga som ägs av regionfullmäktige. Trots att det är regioner, kommuner, och till sist dess innevånare som fått ta konsekvenserna av denna. Som parti är vi för en ökad kommunal och regional självständighet. 

Vi sverigedemokrater på Gotland kommer därför i mångt och mycket att fokusera på utvecklingen i SD-styrda Sölvesborg som nu utmanar rikspolitiken. Och självklart kommer vi, som komplement till egna idéer, att hämta inspiration därifrån.

Värt att notera dock; vi har röstat på, och uttryckt vårt förtroende för den borgerliga budgeten. Utöver detta så är alla övriga fullmäktigepartier välkomna att prata med oss.

Så jobbar vi med nyheter
Lennart Modig Kihlberg, andre vice ordförande SD-Gotland