Semestern löses tillsammans

20 februari 2019 05:00

Ingen har väl lyckat missa det missnöje som delar av regionens verksamheter uttrycker angående att deras semester kommer att läggas ut i tre olika perioder framöver. Jag vet av erfarenhet att just utläggningen av semestern är en viktig fråga för de anställda. Under min tid som ombudsman gick stora delar av industrin ifrån den sedvanliga industrisemestern till en semesterplanering så produktionen kunde fungera även under sommaren. Internationaliseringen gjorde att även svenska företag fick finna sig i att ha produktionen igång under svensk högsommar. Utländska företag hade nämligen en rätt dålig förståelse för den svenska semesterseden där landets industri mer eller mindre stängdes i juli. Det var inte sällan de förändringarna medförde heta diskussioner. Så förändringar sker, men de kan göras på bra sätt och mindre bra sätt.

Men vad säger då lagen om utläggning av semestern? Jo, om man jobbat full tid har man 25 dagars semester att ta ut av vilka man kan spara fem till senare på året eller till senare semesterår. Utlägget av den så kallade huvudsemestern skall göras under månaderna juni, juli och augusti. Under sin huvudsemester har den anställda rätten till fyra veckor sammanhängande ledighet. Utläggningen av semestern skall förhandlas, men om man inte kommer överens har arbetsgivaren rätt att förlägga den som hen vill.

När Region Gotland då väljer att förlägga huvudsemestern i tre olika perioder som samtliga ligger inom de tre sommarmånaderna är det utifrån lagen inte fel. Men då personalen varit van att få sin huvudsemester under tider som anses vara mer sommar då även andra eventuella familjemedlemmar vanligtvis har sina ledigheter förstår jag missnöjet. Men vem vet, det kanske blir bra i slutändan, även om det nu känns som en dålig lösning.

En arbetsplats som gjort en unik semesterlösning är Befesa Scandust i Landskrona. Det kan vi läsa om på dagensarbete.se i en artikel från 17 september 2018. I över tio år har de haft ett avtal där huvudsemestern är bortförhandlad och där tjugo av semesterdagarna istället är utlagda över året i skiftschemat. Detta innebär att istället för fyra veckors sommarsemester har de anställda på 60 veckor fem långledigheter à 19 dagar. Dessutom ingår en kompensation i form av en årlig klumpsumma på 4,1 procent av föregående årslön, inklusive alla tillägg. Fler längre ledigheter fördelade över året ger de anställda mycket fritid vilket verkligen uppskattas. Även fabriksledningen är positiv då de får en betydligt jämnare bemanningssituation året om och därmed kan planera verksamheten bättre än tidigare.

Det som gör upplägget framgångsrikt är att det förhandlades fram gemensamt. Fackklubben hade kunnat säga nej och hänvisa till lagen, men såg att även de kunde få fördelar med ett avtal där bägge parterna fick något bra tillbaka. Det är väl den delen som jag upplever saknas i regionens förslag på tre semesterperioder. Att man inte försöker lösa problemen tillsammans, för tillsammans lyckades man bra på fabriken i Landskrona.

En del av er har kanske uppmärksammat att David Lindvall som skrivit ledare på måndagar inte gjort det de två senaste måndagarna. I går offentliggjordes orsaken och Gotlands Folkblad önskar David lycka till i sitt nya jobb som tjänsteperson på Näringsdepartementet och gratulerar samtidigt landsbygdsminister Jenny Nilsson (S) till en mycket bra rekrytering.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson

Ämnen du kan följa