Sjukvårdens problem i grunden ideologiska

10 maj 2016 06:00

De Maecker tycker inte om att jag anför att en chef också ska ta sitt ansvar. Även med de siffror han anger som ”oväntade kostnader” så är dessa oväntade kostnader endast en bråkdel av hela underskottet. Den i pressen anförda linjen är att kostnaderna ligger utanför hans rådighet.

Jag satt under åren 2002 till 2010 för dåvarande FP i Stockholms läns landsting. Jag vill inte överdriva min roll eller betydelse, men jag var under delar av den tiden medlem av FP:s referensgrupp för sjukvårdsstyrning. Jag har rimlig insikt i styrningens svårigheter.

Vi liberaler är ju inte ensamma om kritiken. Regionens revisorer skriver: ”Såväl hälso- och sjukvårdsnämnden som socialnämnden har haft en bristande styrning, ledning och kontroll av sin verksamhet.

Beträffande hälso- och sjukvårdsnämnden vill vi särskilt peka på en bristande kontroll över kostnadsutvecklingen.”

Sjukvården har många svårigheter att lösa, men dess politiska problem är i grunden ideologiska. Läxan vi lärde från Stockholm var att politikerna ska hålla armlängds avstånd från verksamheten, och istället fokusera på prioriteringar, budget- och kvalitetsuppföljning.

Metoden är tydlig beställar-/utförarorganisation, satsning på primärvården, professionella sjukhusstyrelser och fleråriga uppdragsavtal. Politikerna får mindre operativ makt, och sådant är svårsmält för socialister.

Stefaan De Maeckers miljöparti har liberala rötter, det märks bland annat i synen på friskolor och migration. Jag skulle gärna se mer av dessa rötter även i sjukvårdspolitiken.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa