(S)mutsig valrörelse

31 augusti 2018 06:00

När avslöjande efter avslöjande kom om hur socialdemokrater spridit falsk information om Moderaterna och Sverigedemokraterna på arabiska sade Stefan Löfven:

– I socialdemokratin så sköter vi oss. Vi ska bedriva en valrörelse som är tuff i sak men det ska vara en schyst valrörelse, vi ska inte sprida lögner eller agera på ett oacceptabelt sätt.

Det dröjde inte länge innan det avslöjades att Socialdemokraterna även ägnat sig åt negativt kampanjande genom dolda annonser på Facebook med falska anklagelser mot de tänkta samarbetspartierna Centern och Liberalerna. Annonserna riktades till dem som på något sätt intresserat sig för C eller L.

Socialdemokraterna försvarade först sitt tilltag, men inte mer effektivt än att de senare såg sig tvungna att ta bort dem från nätet.

Hur kommer det sig att de konstaterade fallen av valfusk i Sverige också involverar socialdemokrater? Valet i en valkrets i Örebro 2010 fick göras om sedan Socialdemokraterna genomfört en valskola där ledarna inte bara instruerade hur det skulle gå till. Alla gick gemensamt till vallokalen och en representant för Socialdemokraterna övervakade hela processen ända fram till valförrättarens bord. På ett sätt som enligt valprövningsnämnden uppenbart stred mot vallagen.

Eller den poströstning som socialdemokratiska valarbetare arrangerade vid ett äldreboende i Hässelby 2002, där enbart Socialdemokraternas valsedlar fanns att tillgå.

För ett parti som har en så självförhärligande självbild – och som känner ett så stort behov av att demonisera sina motståndare som folkfiender – ligger det nära till hands att alla medel är tillåtna.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder