Staten försöker styra skolan från läktaren

Öronmärka och villkorade statsbidrag är regeringens sätt att utöva makt utan ansvar. Så försvårar man en effektiv förvaltning.

1 oktober 2019 05:15

Om staten vill detaljreglera kommunernas skolbudgetar – om den vill diktera vad skolorna får och inte får spara på – ja, då borde regeringen återförstatliga skolan och ta ansvaret för den. Den kommunalisering av skolan som gjordes med Göran Persson som statsminister borde aldrig ha genomförts. Men jag har på känn att det passar regeringen bättre att sitta på läktaren och försöka fjärrstyra skolan genom kommunerna, med den ansvarslösa friheten att kritisera den verksamhet som man själv bidrar till att förstöra förvaltningen av.

 

GA skrev igår om de 22 villkorsförsedda miljoner som kan stärka Regionens skolbudget nästa år. Och påminde om hur Regionen tvingades betala tillbaka 4,6 miljoner för år 2018. Och kan tvingas betala tillbaka kring 4 miljoner för 2019.

När de extra öronmärkta miljonerna delas ut med villkoret att kommunen inte får dra ner på de egna kostnaderna för specifika utpekade delar av verksamheten, så saboterar regeringen kommunernas möjligheter att bedriva verksamheten  effektivt och rationellt. De förhindras att göra egna prioriteringar beroende på de lokala förutsättningarna.

 

Det värsta är att regeringen vet vilken skada dessa öronmärka statsbidrag gör. Finansminister Magdalena Andersson bekräftade detta i samband med att budgeten presenterades och det utställdes också löften att regeringen skulle bättra sig på den här punkten.

Men jag tror det när jag ser det. Det tycks oemotståndligt för regeringen att få skicka ut pressmeddelanden om hur man duttar ut miljoner till än det ena än det andra inom kommunernas ansvarsområden som är behjärtansvärt. Och då vill ju regeringen också säkerställa att de kommuner som tar emot statsbidragen inte bara drar ner på hur mycket kommunen själv satsar på verksamheten, så att statsbidraget blir verkningslöst. Man vill ju kunna hävda att statsbidraget verkligen har haft effekt. Och mycket riktigt så är ju de extra skolpengarna riktade även nästa år, trots allt som Magdalena Andersson sagt och lovat.

 

Det är otacksamt för kommunerna, att ha en så nyckfull och egotrippad husbonde. Uppdraget är svårt nog ändå, utan att staten ibland aktiverar dubbelkommandot och börjar fjärrstyra ekipaget efter eget huvud. För att sedan släppa spakarna igen och låta kommunen hantera följderna av kursändringen.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder