Straff för brott i Sverige avtjänas här

5 september 2019 05:00

Sveriges radio skildrade i nyhetssändningar 27 augusti frågan om fängelseplatser. Sveriges fängelseplatser är nämligen ianspråktagna i hög grad för närvarande. Det är helt enkelt många fångar som sitter av sina straff nu.

I Sveriges radios reportage restes frågan om att hyra fängelseplatser i ett annat land, exempelvis Nederländerna. Detta för att där placera vissa typer av fångar från det svenska systemets kriminalvård. Norge har gjort så, och Belgien. I båda fallen har de placerat fångar i Nederländerna, alltså hyrt platser där.

I Sverige är tre partier nu inne på att något liknande kan göras även för svenska kriminalvårdens del: Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Regeringen, och Socialdemokraterna i den, ställer sig negativa till denna lösning, liksom Vänsterpartiet. De har fog för det.

Det pågår för närvarande ett arbete med att låta de som är dömda till vissa brott ofta med kortare strafftid, upp till ett år, att avtjäna straff i hemmet med fotboja.

Det bidrar till att minska trycket på fängelserna och deras beläggning. Antalet fängelser och deras platser har även byggts ut senaste 10 - 15 åren. Men de intagna har också ökat.

En viktig princip är att de som dömts för brott i ett land, Sverige i detta fall, bör avtjäna straffet i detta land.

Hittills har linjen i Sverige varit att personer dömda i Sverige avtjänar sina straff i Sverige. Det mesta talar för att det fortsatt bör vara så.

Ska en ändring ske bör en noggrann utredning föregå förändringen. Vilka typer av dömda ska kunna placeras i fängelse i ett annat land? Personer som placeras att avtjäna straff långt från anhöriga, i ett annat land, får i praktiken ett kännbarare straff även om avtjäningstiden är densamma.

Den typen av faktorer måste gås igenom i en noggrann utredning innan det slås in på en sådan här fånghantering, eller att en sådan avvisas.

Med denna typ av utspel, som nu från Liberalerna i detta ämne, sker en slags signalpolitik om att inta en hård linje mot brottslingar (för brott dömda personer), i alla fall vissa av dem och hur de bör avtjäna sina straff.

Sverigedemokraterna resonerar om att hyra fängelseplatser i andra länder än Nederländerna, exempelvis Rumänien, enligt inslag i Sveriges radio.

Det visar att det lätt blir ett sluttande plan där partier vill signalera hårdhet, genom att komma med förslag som framstår som en skärpning av straff i form av deras innehåll och avtjänandevillkor.

Frågor om brott och straff väcker lätt känslor. Därför är det viktigt att sakliga, noggrant genomgångna avvägningar görs innan beslut fattas på området.

Krönika

Så jobbar vi med nyheter
Robert Sundberg