Gotlands Allehanda Sverige har bostadsbrist, men samtidigt har många av dem som önskar ett nytt boende svårt att finansiera ett dyrt nybyggt boende. Det är en svårlöst situation, men fastighetsbolaget Trianon tycker sig ha en lösning som bolaget vill testa i sitt nybygge på Rosengård i Malmö, berättar SVT. En lösning som i grunden går ut på att skapa en ny typ av lån för dem som har svårt att få tillräckligt stora lån i dag.

Det skulle inte förvåna mig om det finns politiker som tycker att detta låter lockande. Men i själva verket borde varningsklockorna börja ringa med sån kraft att det kommer blod ur öronen.

Att fixa så att kunder som egentligen saknar de finansiella förutsättningarna ändå kan ta stora bostadslån var upprinnelsen till finanskrisen 2008.

De amerikanska bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac hade just som uppgift att garantera bolån åt dem som annars hade svårt att köpa bostad. Dessa politiskt skapade så kallade sub-prime-lån blev upprinnelsen till en finanskris som skakade hela världen, även om Sverige klarade sig ganska väl då. Men vi hade ju vår egen djupaste kris i början av 90-talet.

Lösningen på Sveriges problem är inte att underlätta stor skuldsättning bland dem som i dag har svårt att få stora lån beviljade. Det är så man skaffar sig nya problem.