Synen på ekonomi och skattepengar

10 oktober 2019 05:05

Vid det senaste sammanträdet med regionfullmäktige blev synen på ekonomi och skattepengar tydlig för var och en som undrar vad det är för skillnad mellan regionledningen och dess opposition.

Två frågor där regionens ansvar mötte individens ansvar gav klart besked att de rödgrönrosa anser att det individuella ansvaret väger lätt medan regionens ansvar kan anses sträcka sig in i den privata sfären.

Att få betala en avgift om man utan att meddela det uteblir från ett besök där man erbjuds planerad och kostnadsfri tandvård beskrevs nästan som ett övergrepp av de rödgrönrosa som fick stöd av Sverigedemokraterna i voteringen.

Dessutom ville man förlänga betalningstiderna för fakturor till regionen på ett sätt som riskerar att påverka regionens likviditet. Detta för att ge det fåtal privatpersoner som inte klarar sina räkningar längre tid att få ihop pengarna till desamma. 

Det skulle inte falla mig in att raljera över människors oförmåga att få ekonomin att gå ihop. Det finns inte mycket som är värre än att inse att man inte klarar att få ihop plus och minus. 

Det är så fyllt av skam och skuld (trots att det inte borde vara det) och ingenting blir bättre av att dessa personer straffas för straffets skull.

Men det var inte det beslutet handlade om. För dessa personer finns möjligheter att få anstånd och avbetalningsplaner. Det bedyrades av många i talarstolen och motsades av ingen.

Problemet blir alla andra fakturor där betalningarna uteblir under längre tid. Alla kan nog förstå att de flesta kommer att utnyttja hela tiden och istället ha pengarna kvar på det egna kontot så länge som möjligt.

Detta verkade inte gå in, hur enträget än Eva Nypelius (C) försökte förklara och ödmjukt be fullmäktige att inte ta beslut som riskerade regionens likviditet. Istället blev det återremiss för att "utreda de ekonomiska konsekvenserna".

Jag håller med Lars Thomsson (C) som beskrev det som ett oansvarigt beteende och hantering av regionens ekonomi.

 

Hälso- och sjukvården fortsätter att gå med underskott. Allt annat hade varit ett mirakel. Arbetet fortsätter dock för att vända på trenden och i handlingarna inför regionstyrelsens budgetberedning syns den tydliga och glasklara inriktningen i dokument efter dokument.

Budgetramarna ska hållas.

Filip Reinhag (S) kritiserade häromdagen den nya regionledningen för att inte leverera överskott i nämnderna efter ett års ledarskap. Hans eget bidrag till att få ordning på ekonomin i hälso- och sjukvårdsnämnden är att begära att fullmäktige ska skjuta till mer pengar.

Lite som när mamman förklarar för sitt barn att pengarna är slut.

"Då är det väl bara att ta ut lite mer?"

Vore det så enkelt hade vi inte haft några problem efter åtta års rödgrönt styre av Gotland.

Så jobbar vi med nyheter
Eva Bofride