Systemet kräver helgöppen service

17 september 2019 05:45

Moderaterna vill att Systembolaget ska ha öppet på söndagar. Egentligen är det en småsak. Men förslaget som nyligen lanserades har fått enormt genomslag.

Är det då vettigt att Systembolaget utvidgar sina öppettider? På sätt och vis är det ett naturligt resultat av ett annat system – nämligen skattesystemet.

 

Sverige brukar framhållas som ett land byggt av ingenjörer. Här ska allt vara effektivt. Och de flesta har inte råd med annat. Ska månaden gå ihop ekonomiskt är det fulla arbetsdagar som gäller, alltså dagar till bredden fyllda med arbete och inte mycket annat.

Det som blir kvar av en ensam lön efter skatt räcker vanligtvis inte till boende, mat och annat av livets nödtorft för en familj. Föräldrarnas hämtning och lämning av barn på förskolor, skolor och fritidsaktiviteter ska hinnas med före och efter jobb. Sedan ska tvätt tvättas, disk diskas och golv städas.

På helgerna finns däremot oceaner av tid, eller i alla fall småsjöar av frihet. Då ska det som inte hanns med under vardagarna göras. Nu slår också svenskens sinne för effektivitet till. Det storhandlas och planeras. Hade många helgat vilodagen, som fortfarande görs i relativt stor utsträckning i jämförbara länder som Norge och Schweiz, skulle de flesta butiker inte ha söndagsöppet. I Sverige tillbringar nog fler söndagen i shoppingtempel än kyrkan.

 

Om Systembolaget utvidgar öppettiderna skulle det vara en anpassning till att många, särskilt den breda medelklassen, har svårt att få tiden att gå ihop. Moderaternas förslag kan på så sätt sägas vara tämligen vardagsnära, då det kan bygga på analysen att den som vill ha öl till en middag med vänner eller släkten har att kämpa mot en krånglig vardag.

Däremot lär det finnas grupper som missgynnas av att Systembolaget utvidgar öppettiderna. För missbrukare är inte ökad tillgänglighet till alkohol en frihetsreform.

Å andra sidan lär det i dag finnas parallella försäljningskanaler till Systembolaget, även på söndagar. Langare som säljer sprit, hämtad från Tyskland, verkar vara ett alltför tillgängligt fenomen. Jämfört med dessa kriminella strukturer är söndagsöppet på bolaget bättre.

Dessutom är efterfrågan på alkohol minskande. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2018) är konsumtionen nu den lägsta sedan mätningarna började år 2001. Det här trots ökad tillgänglighet. Krogarna breder ut sig. Och med en internetuppkoppling går det att beställa hem dryck på laglig väg.

 

Moderaternas förslag om utökade öppettider är inte heller ett revolutionerande förslag, som kan utgöra en början på monopolets avskaffande. Tvärtom. Att öka tillgängligheten är ett sätt att ta bort argument emot monopolet. Ju bättre Systembolaget fungerar, desto mindre folklig opinion för att ta bort det.

Moderaternas förslag om utökade öppettider på Systembolaget kanske inte ska ses som ett inlägg i debatten om alkoholkonsumtion. I stället handlar det om att underlätta det för många krångliga vardagslivet, som är styrt av ett annat system.

Så jobbar vi med nyheter
Edvard Hollertz