Tomtmarknad?

16 februari 2017 06:00

Region Gotlands ramavtalade mäklarfirma Era Gotland skickade under gårdagen ut ett pressmeddelande där man kommenterade den återkallade försäljningen (och debatten kring den) av åtta tomter i kvarteret Malajen. Där sades bland annat att:

"Som anlitade fastighetsmäklare genom ramavtal med Region Gotland anser vi att vi ska kunna lita på vår uppdragsgivare när vi utgått från deras önskemål om försäljningsprocessen."

Verkligen? Vilka erfarenheter har Era av Regionens fastighetsaffärer som gör att detta är en realistisk sak att förvänta sig?

GA skriver i dag om flera andra fastighetsaffärer där försäljningen inte tycks ha skötts i enlighet med de regler som Regionen själv dikterat. Har Regionen egentligen några regler om de aldrig praktiseras? Om varje affär är ett undantag?

Även om priserna hamnat i nivå med förväntningarna så är det, tycker jag, besvärande att försäljningarna har skett så snabbt och att budgivarna varit så få. Det bidrar ju inte till en trygg känsla av att skattebetalarnas intressen och Regionens oväld garanterats. Tvärt om, faktiskt. Och förväntningar är ju inte synonymt med marknadspris.

Tekniska nämnden kan kanske fundera över hur den vill fördela skulden för det som inträffat mellan mäklarfirman och Regionens egen organisation. Men inför oss medborgare är det ju främst Region Gotland som bär ansvaret för sina egna fastighetsförsäljningar. Och det ter sig uppenbart att Region Gotland inte på något sätt har bidragit till att de egna reglerna skulle följas. Tvärt om tycks det ju som att man i samförstånd med mäklaren åsidosatt reglerna.

helagotland.se framträdde i går flera familjer som drabbats av att den senaste försäljningen, den av åtta tomter, nu inte genomförs. Å andra sidan var det bara åtta budgivare inblandade i budgivningen. På två av tomterna lades bara ett enda bud. Bara en av tomterna hade mer än två budgivare. Två av tomterna hade samma köpare, vilket kan tyda på att tomter i vissa fall kan ha köpts för att kunna säljas vidare, kanske med hus på.

Tomterna såldes kanske till priser i nivå med förväntningarna, men med tanke på tomternas läge och efterfrågan i Visbyområdet, så ter sig ju förväntningarna inte särskilt högt ställda.

Det tar lång tid att bygga upp ett eroderat förtroende. Så det vore ju bra om Regionen kunde komma igång med bygget någon gång. Det behövs inte ens någon tomt.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder