Vänstern är ett storstadsprojekt

13 september 2018 06:00

Upphäv allt ägande. Det är grundbulten i en perfekt demokrati enligt Vänsterpartiet. Sin ideologi beskriver de som ”demokratisk socialism”. De vill upphäva såväl det samhälleliga som det privata ägandet och ingen ska skonas, ty så står det skrivet i partiprogrammet. I riksdagsvalet attraherade detta parti inte mindre än åtta procent av rösterna.

Ett ökat gemensamt ägande ger politiker större möjlighet att styra produktions- och konsumtionsmönstren. Att styra människors agerande är den ultimata makten och därför måste de rättigheter som är sprungna ur fritt ägande kraftigt begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former anser vänstern.

För landsbygden och inte minst för oss bönder är äganderätten bokstavligt talat livsviktig. Basen för våra företag är att vi äger ett eller flera produktionsmedel. Det kan vara en skog, en åker eller ett vattendrag. Tar man äganderätten ifrån oss har vi inget kvar. Att partier som förespråkar gemensamt ägande av enskildas tillgångar ökade i riksdagsvalet skrämmer. Stöldligor från Baltikum är en västanfläkt jämfört med om dessa idéer får verka fullt ut.

Men här ute på landet har jag inte stött på så många som identifierar sig som demokratiska socialister. Om man inte räknar med de få personer som är avundsjuka när jag tjänar en liten hacka på att hugga ner en skog eller slakta några lamm. Det förefaller som om landsbygden har ett sunt och friskt förhållande till ”mitt och ditt”.

Röstsiffrorna på kommunal nivå visar att antalet vänstersympatisörer expanderar kraftigt i storstäderna. Här åskådliggörs en viktig skillnad mellan landsbygd och storstad. I Stockholm och Göteborg har Vänstern dubbelt så många röster som på landsbygden. Lägger man till Miljöpartiet som också bygger på liknande ideologi får de drygt 20 procent av rösterna. I Malmö är fördelningen nästan densamma. Värt att begrunda, bara i Stockholms kommun bor det fler vänsterpartister än i hela Norrland!

Storstadens världsbild påverkar landsbygden högst väsentligt eftersom hälften av våra riksdagspolitiker och hälften av de röstberättigade bor och influeras där. Storstäderna är den kittel där rikspolitiken formas och inte minst där den exekveras. Naturligtvis finns det landsbygdskommuner som har många vänsterväljare men de har mycket lite att säga till om på riksplanet.

Den grundlagsskyddade äganderätten får inte tas för given. Varje generation och varje individ måste själv försvara den från alla attacker. Äganderätten är en stabil grundpelare i det kapitalistiska systemet som vårt samhälle bygger på. Anser man däremot att kapitalism är samhällets fiende nummer ett är det naturligt att först angripa äganderätten för att sen bygga ett nytt samhälle.

Anledningen till att äganderätten är inskriven i vår grundlag är viktig att komma ihåg. Det är för att skydda medborgarna och förhindra politiska makthavare från att diktera villkoren för privata företag och enskilda individer. Med en trend där allt fler människor i storstäderna förordar socialisering av landsbygden anser jag att det är hög tid för fler lantisar att engagera sig.

Krönika

Så jobbar vi med nyheter
Rickard Axdorff Fristående miljödebattör och ordförande i Naturbrukarna.