Värnskatten blev en straffspark mot öppet mål

4 oktober 2019 05:00

Nu börjar oppositionspartiernas skuggbudgetar presenteras en efter en. En av de mest debatterade frågorna rör värnskattens vara eller icke vara.

De flesta som värnar välfärden är nog överens om att förslaget om att avskaffa värnskatten rakt upp och ner är ett dåligt förslag. Jag har egentligen svårt att försvara att värnskatten, som skulle vara tillfällig, fortfarande finns kvar efter mer än 20 år. Men borttagandet borde göras i samband med den stora skattereform som Januariavtalet innehåller. Då hade man kunnat skatteväxla eller fått till andra skatter som fyllt ut det hål som borttagandet nu skapar i statens ekonomi. Förutom att borttagandet minskar reformutrymmet med hela sex miljarder kronor, ökar det också klyftorna mellan rika och de med mer normala inkomster. Men förslaget har också lett till att populistiska partier nu fått något som kan liknas vid straffspark mot öppet mål. 

Kristdemokraterna, KD, som har varit tydliga med att de vill avskaffa värnskatten, har nu vänt kappan efter vinden och nyttjar det öppna målet genom att i sitt budgetförslag använda delar av de sex miljarderna till betydligt vettigare saker. På så sätt framstår partiet, som tidigare varit med att skapa den så kallade pensionärsskatten, som värnare av de svaga och samhället i stort. Risken är också minimal att KD skulle kräva ett återinförande av värnskatten vid en eventuell framtida borgerlig regering. 

Sverigedemokraterna, SD, har tidigare sagt sig vilja stödja en borgerlig regering där avskaffandet av värnskatten var en av punkterna SD var med på. Men nu när vindarna blåser åt ett annat håll vänder man kappan och ser man möjligheten att skaffa sig billiga politiska poänger. Även SD tar givetvis till vara på de sex miljonerna på ett sätt som tydligt visar att de läst opinionen.

I den här frågan kan Vänsterpartiet knappast kallas för populistiskt. De har varit extremt tydliga med att de vill ha kvar värnskatten och kan självklart inte missa att göra politik av det öppna målet de bjuds på. 

Så i princip är det bara Liberalerna och Moderaterna som fullt står bakom avskaffandet av värnskatten, vilket ger en bra bild av hur viktig just den frågan var för L i förhandlingarna som slutade i Januariavtalets 73 punkter.

Jag vill passa på att ge Moderaterna en eloge då de väljer att följa sin politik fullt ut istället för den populism som KD och SD valt. Nu visar M upp sin gamla hederliga sida där skattesänkningar är viktigare än ersättningar till sjuka och arbetslösa.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson