Vem vet var vi hamnar?

28 mars 2019 06:00

Jag hittade en uppräkning av alla järnvägslinjer som lagts ner i Sverige. Över hundra stycken, varav några på Gotland. Hur klokt ter sig det i dag? I många fall var det säkert oundvikligt. Men nog hade några av dessa linjer kunnat tjäna en fungerande trafik i dag. Även om underhållet brister av den järnväg som finns kvar, samtidigt som man planerar en orimligt dyr satsning på höghastighetsjärnväg.

Jag sitter nu och skriver detta på GA:s redaktion på Visborg. En av mina kolleger arbetar i dag i samma hus och på samma våning som han hade sitt logement under militärtjänstgöringen. Kortsiktiga beslut ledde till att alla regementen lades ner på Gotland. Nu återetablerar sig Försvaret ute på Tofta, till dryga kostnader, eftersom nya verksamheter har tagit över dess gamla välbyggda kaserner, verkstäder och övningsområden.

Infrastruktur är dyrt. Och framtiden är svår att förutspå. Jag tycker att dessa båda faktorer borde övertyga oss om att inte vara överdrivet snabba med att göra det svårare eller till och med omöjligt att använda infrastruktur bara för att vi just nu inte anser oss behöva den.

Nu diskuteras förändringar av Visby hamn som riskerar att göra den inre hamnen svårare att använda för reguljär hamnverksamhet. Då är det ändå bara ett par år sedan som man behövde låta Gotlandsbåten använda inre hamnen, för att bereda plats för denna konkurrerande trafik som ökade tillgängligheten och antalet resande till Gotland.

Gotland utvecklas och det är svårt att veta hur det kan påverka förbindelserna med fastlandet.

Jag tycker att varje förändring av hamnområdet och hur det används måste ske med utgångspunkten att hela hamnen måste förbli möjlig att använda. Regionen förklarar i och för sig för hugade förslagsställare att det finns begränsningar för hur området kan användas:

"Området mellan hamnen och innerstaden har stor potential och kan bidra till en tydligare och mer sammanhängande stadsmiljö.

I det attraktiva läget kan det vara lockande att etablera publika verksamheter. Dock är hamnen en allmän hamn som har miljötillstånd för att hantera de bullriga färjorna och kommer att så göra under en överskådlig tid. Det betyder att det inte är möjligt att bygga bostäder i inre hamnen. Det betyder också att stora delar av hamnen inte kan användas för annan verksamhet mer än tillfälligt."

Jag hoppas att denna försiktighetsprincip tillämpas rigoröst när inkomna förslag ska behandlas.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder