Vi vill skapa möjligheter för byggande

4 september 2018 06:00

Tvärt emot var många andra debattörer hävdar vill moderaterna inte införa en marknadshyra. Det har inte lagts något sådant förslag av något parti. Vårt stämmobeslut går ut på att vi ska verka för en blocköverskridande överenskommelse som innebär att vi ska verka för ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem för hela beståndet. Hyresrätten behöver dessutom utvecklas för att den ska kunna behålla sin roll på bostadsmarknaden. Villkoren måste vara långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga.

Vi menar att hyresvärdens intäkt – hyran – måste kunna följa den allmänna ekonomiska utvecklingen. Inte som  idag då ökningen av hyresnivån inte ens nått upp till inflationen. Varför? Jo för att den som äger en fastighet ska kunna investera och återinvestera i sina fastigheter. Utan denna möjlighet riskerar vi att se färre och sämre underhållna hyresfastigheter, helt enkelt för att hyresnivån inte följer den allmänna prisutvecklingen.

Dagens hyressättningssystem är förlegat och har lett till långa bostadsköer, systemet är dysfunktionellt. Vi moderater går till val med en reformagenda som omfattar förslag på hur vi kan förenkla och förkorta byggprocessen. Vi pekar också på hur det går att få fram mer byggbar mark och öka rörligheten och framför allt att förnya hyressättningssättningssystemet. Det innebär dock inte att vi förespråkar marknadshyror.

För Gotlands del handlar det om att få ytterligare fart på byggandet. Vi behöver bygga på fler ställen på ön. Vi kan inte bygga alla bostäder i Visby – här finns en rad begränsningar som är svåra att komma runt, som skyddsområden för vatten, flygplats och skjutfält. Vi kan lättare hitta mark i bland annat Slite, Klintehamn, Hemse och Fårösund. Det behövs boende för äldre som vill lämna ett hus eller en gård och bo närmare ett samhälle, service och kommunikationer. Det behövs boende för yngre som vill flytta hemifrån och för de som vill bosätta sig på Gotland. Vi behöver enklare kunna byta boende och välkomnar nya gotlänningar. Med ett reformerat hyressättningssystem finns också möjligheter att motivera ett ökat byggande.

Bortsett från hyressättningssystemet måste vi också se att standarden måste kunna variera mer för att möjliggöra mer varierade hyror. Det ska finnas billigt boende även om det kanske inte kommer att gälla det nybyggda beståndet.

Slutligen måste vi göra våra analyser beträffande hur mycket som behöver byggas på Gotland. Nu talas mycket om att vi ska följa de siffror som presenteras för riket. Men vi behöver arbeta utifrån gotländska förhållanden – med en ökad befolkning, med studenter som vill stanna på ön och för de som vill byta bostad. För alla som bor behöver vi hitta den gotländska ökningstakten. Den kan vi inte gissa oss till. Vi behöver analysera situationen. Ska vi bygga lika mycket som riket? Mindre än i riket i övrigt eller är det så väl att vi ska bygga mer än rikssnittet.

Moderaterna hoppas på det senare.

Gästtyckare

Så jobbar vi med nyheter
Anna Hrdlicka (M)